Finns det några andra sätt för hur jag kan minska min sopavgift?

Det finns alltid sätt att minska och minimera uppkomsten av avfall i ett hem och därmed också kostnaderna för att få det omhändertaget. Läs gärna hur du kan göra på Mivas webbplats miva.se under ”Minska avfall”. Däremot finns det inte något sätt att rent avgiftsmässigt kunna minska sin renhållningsavgift, eftersom kommunallagen säger att kommuninvånare ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Rensa ut gamla kemikalier

#16 Rensa ut gamla kemikalier och lämna till en återvinningscentral. Välj sedan miljömärkta varor och undvik kemikalier om det går. Många husmorsknep är både effektiva och snälla mot miljön.

Fler miljötips