Varför kan jag inte längre få/ansöka om reducerad viktavgift?

Orsaken till beslutet ta bort möjligheten till viktreduktion är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift. 

Behåller vi möjligheten till reducerad viktavgift finns en risk att någon prövar om det är förenligt med likställighetsprincipen. Branschorganisationen bedömer det som mycket tveksamt att frågan skulle hålla i en rättslig prövning. (Kommunallagen 2 kap, 2 §)

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Köpt sånt som kan lagas

#18 Välj varor med lång livslängd och som kan repareras om de går sönder.

Fler miljötips