Varför inte utöka reduktion av viktavgift till flerfamiljshus och kunder med andra sjukdomar?

Dels skulle det bli komplicerat att ordna rent praktiskt i de flesta flerfamiljshus, där många hushåll lägger sina sopor i gemensamma kärl utan att de vägs. Att viktreduceringen skulle gälla även andra sjukdomar skulle innebära en svår gränsdragning för vilka sjukdomar som skulle godkännas för viktreducering och inte.

Gummi istället för engångs

#34 Använd gummihandskar hellre än engångshandskar för att skydda händerna när du städar. Då slösar du inte på naturresurserna. Om du inte kan använda gummahandskar på grund av t ex allergi, finns tunna bomullsvantar som du kan använda under dessa. Det finns även särskilda gummihandskar utan latex för allergiker.

Fler miljötips