Varför inte utöka reduktion av viktavgift till flerfamiljshus och kunder med andra sjukdomar?

Dels skulle det bli komplicerat att ordna rent praktiskt i de flesta flerfamiljshus, där många hushåll lägger sina sopor i gemensamma kärl utan att de vägs. Att viktreduceringen skulle gälla även andra sjukdomar skulle innebära en svår gränsdragning för vilka sjukdomar som skulle godkännas för viktreducering och inte.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Tygpåse till affären

#5 Ta med tygpåsen till affären eller använd plastkassen flera gånger.

Fler miljötips