Varför försvinner möjligheten till viktreducering just nu?

Orsakerna är flera. En av dem är att vi får allt flera frågor från exempelvis fastighetsägare till flerfamiljshus som ifrågasätter varför inte boende i flerfamiljshus erbjuda viktreducering. Även kunder med andra sjukdomar än inkontinens som ger upphov till mycket avfall (t ex stomi och hemdialys) har ifrågasatt varför inte de kan erhålla reduktion av viktavgiften.

Dessa befogade frågeställningar från våra kunder i kombination med vad kommunallagen säger om att behandla alla kommuninvånare lika har gjort att Miva beslutat ta bort möjligheten till viktreducering från och med den 1 februari 2014.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Klipp med alkylatbensin

#20 Ska du klippa gräsmattan med motorgräsklippare, använd alkylatbensin och helst svanenmärkt fyrtaktsmotor med katalysator.

Fler miljötips