Vad får jag betala i viktavgift när avgiftsreduceringen försvinner?

Från och med den 1 februari 2014 blir din viktavgift 1,98 kr per kilo. Med avgiftsreducering minskade viktavgiften med 1 kr per lämnat kilo hushållsavfall (50%).

Driftinformation

Fyll tvättmaskinen

#27 Fyll tvättmaskinen och dosera helst något lägre än anvisningen. Extra tvättmedel gör aldrig tvätten renare.

Fler miljötips