Vad får jag betala i viktavgift när avgiftsreduceringen försvinner?

Från och med den 1 februari 2014 blir din viktavgift 1,98 kr per kilo. Med avgiftsreducering minskade viktavgiften med 1 kr per lämnat kilo hushållsavfall (50%).

Klipp med alkylatbensin

#20 Ska du klippa gräsmattan med motorgräsklippare, använd alkylatbensin och helst svanenmärkt fyrtaktsmotor med katalysator.

Fler miljötips