Jag känner till andra kommuner som erbjuder reducerad renhållningsavgift, hur kan det komma sig?

Vi känner till att det finns liknande rabattsystem i andra kommuner, men vi kan inte säga något om i vilken utsträckning de lever upp till likställighetsprincipen i kommunallagen eller inte. Däremot kan vi konstatera att frågan om reducerad renhållningsavgift inte prövats rättsligt och att det därför inte finns något konkret fall att förhålla sig till.

En mobil ger 86 kg avfall

#43 För att producera en enda mobiltelefon genereras 86 kilo avfall. Genom att använda den längre och sälja den vidare kan du göra både plånboken och miljön en stor tjänst.

Fler miljötips