Jag känner till andra kommuner som erbjuder reducerad renhållningsavgift, hur kan det komma sig?

Vi känner till att det finns liknande rabattsystem i andra kommuner, men vi kan inte säga något om i vilken utsträckning de lever upp till likställighetsprincipen i kommunallagen eller inte. Däremot kan vi konstatera att frågan om reducerad renhållningsavgift inte prövats rättsligt och att det därför inte finns något konkret fall att förhålla sig till.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Välj miljömärkta varor

#35 Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produkter med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.

Fler miljötips