Hur kan Miva medvetet brutit på likställighetsprincipen i kommunallagen fram till idag?

Vi har inte brutit mot kommunallagen eftersom den här typen av rabattsystem aldrig prövats rättsligt. Bakgrunden till att den reducerade viktavgiften infördes är införandet av den viktbaserade taxan. Innan den infördes betalade alla hushåll en fast avgift för sin sophämtning, men med den nya viktbaserade taxan fick många barnfamiljer med blöjbarn en fördubblad sophämtningsavgift. Det tyckte vi inte var rimligt varför rabattsystemet infördes. Idag har den orättvisan istället slagit över till exempelvis boende i flerfamiljshus och personer med andra sjukdomar än inkontinens som innebär mycket avfall.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. 

Fler miljötips