Finns det några andra sätt för hur jag kan minska min sopavgift?

Det finns alltid sätt att minska och minimera uppkomsten av avfall i ett hem och därmed också kostnaderna för att få det omhändertaget. Läs gärna hur du kan göra på Mivas webbplats miva.se under ”Minska avfall”. Däremot finns det inte något sätt att rent avgiftsmässigt kunna minska sin renhållningsavgift, eftersom kommunallagen säger att kommuninvånare ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Fyll tvättmaskinen

#27 Fyll tvättmaskinen och dosera helst något lägre än anvisningen. Extra tvättmedel gör aldrig tvätten renare.

Fler miljötips