Restavfall (grönt kärl)

Illustration restavfall

Det här är restavfall

Restavfall är det som blir över när du sorterat ditt matavfall separat. Restavfallet lägger du i ett grönt sopkärl som töms av vår personal. Du som inte har valt ett brunt sopkärl för matavfall slänger även ditt matavfall som restavfall i det gröna kärlet.

Exempel på restavfall är blöjor, diskborstar, disktrasor, plastleksaker, kuvert, Post-it-lappar, träbestick, mindre textilier, kläder, trasor, kattsand och aska. Tänk på att förpackningar, elektronikavfall och farligt avfall absolut inte hör hemma i sopkärlet.

Var fjortonde dag töms ditt/dina sopkärl

Miva hämtar ditt restavfall och eventuella matavfall varannan vecka året runt. All hämtning av restavfall och matavfall inom Örnsköldsviks kommun sker från kl 06.

Både det gröna och det bruna kärlet töms enligt samma schema med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle. Du bestämmer själv om och när du vill ha ditt/dina sopkärl tömda.
Läs mer om hämtning av hushållsavfall

Vad händer sen?

Restavfallet transporteras för närvarande till en förbränningsanläggning i Umeå. Det innebär att avfallet energiutvinns och bidrar till produktion av el och fjärrvärme.

Driftinformation

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips