Producentansvar

Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter.

Med producentansvar menas att producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar också har ett ansvar för att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Rikstäckande insamlingssystem

För att lösa producentansvaret har man inom de flesta områden skapat rikstäckande insamlingssystem. Det är insamlingssystem som vi som privatpersoner sällan känner till eftersom många av dem samarbetar med kommuner och företag som Miva. Nedan har vi listat några av de aktörer som ansvarar för insamligen av avfall som omfattas av producentansvaret. Där finns även telefonnummer och webbadress om du har frågor eller vill veta mer.

Ett vanligt sätt att finansiera insamlingssystemen är via avgifter som producenterna får betala till den organisation som fått i uppdrag att ansvara för insamlingen. För alla hushållsförpackningar betalar exempelvis producenterna en viss förpackningsavgift, och elektronikproducenterna betalar en avgift baserad på sin nyförsäljning av elektronik på den svenska marknaden.

Lämna det gamla i butik när du köpet nytt

Producentansvaret innebär såklart också att återförsäljare av de produkter som omfattas av producentansvar är skyldiga att ta emot din gamla produkt när du köper en ny. Det kan vara en kyl, frys, TV, video, däck, batterier eller lysrör.

Vem ansvarar för vad?

Några av de aktörer som ansvarar för insamligen av avfall som omfattas av producentansvaret.

Förpackningar

 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

0200-88 03 11

www.ftiab.se

 

Batterier

 

El-Kretsen

08-545 212 90

www.elkretsen.se

 

Bilar

 

BilRetur

08-21 63 70

www.bilretur.se

 

Däck

 

Svensk Däckåtervinning AB

08-506 010 55

www.svdab.se

 

Elektriska och elektroniska produkter

 

El-Kretsen

08-545 212 90

www.elkretsen.se

 

Läkemedel

 

Samtliga apotek

 

Returpapper

 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

0200-88 03 11

www.ftiab.se

 

Radioaktiva produkter

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

08-799 40 00

www.stralsakerhetsmyndigheten.se

 

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Ättika istället för sköljmedel

#42 Sköljmedel är en klassisk miljöbov som man bör undvika. Om man ändå vill mjuka upp kläderna kan man tillsätta 1-2 teskedar 24-procentig ättika med dubbelt så mycket vatten och häll i sköljmedelsfacket. Vill du ha lite doftande kläder kan du droppa i en till tre droppar eterisk doftolja.

Fler miljötips