Matavfall från jord till bord

Sedan hösten 2014 samlar Miva in matavfall separat. Bra för miljön, enkelt och ekonomiskt! Av matavfallet blir det fordonsgas och växtnäring, och som tack för hjälpen får du en halverad viktavgift på dina sopor. Se här hur enkelt det är! 

Matavfallsinsamling, steg 1 av 9

Ät upp maten och släng inte matresterna – återvinn dem!

Matavfallsinsamling, steg 2 av 9

Låt matavfallet rinna av i vasken. Använd slask-skrapan.

Matavfallsinsamling, steg 3 av 9

Lägg matavfallet i de papperspåsar som Miva tillhandahåller.

Matavfallsinsamling, steg 4 av 9

Fyll påsen upp till den streckade linjen på insidan av påsen.

Matavfallsinsamling, steg 5 av 9

Vik ihop påsen och ställ ner den i det bruna kärlet.

Matavfallsinsamling, steg 6 av 9

Det bruna kärlet töms normalt samtidigt som det gröna kärlet, men i två separata fack. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.


Matavfallsinsamling, steg 7 av 9

Matavfallet mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras sedan till en biogasanläggning i Härnösand för rötning.

Matavfallsinsamling, steg 8 av 9

Matavfallet blir biogas till fordon genom en teknik som nyttjar mikroorganis-mernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi.

Matavfallsinsamling, steg 9 av 9

Resterna blir gödsel till åkermark.

Besök en återvinningscentral

#31 Grovsopor, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på en återvinningscentral för att återvinnas så långt det är möjligt.

Fler miljötips