Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl?

Har du inte sorterat något matavfall separat i det bruna kärlet på 6 månader förlorar du rätten till det bruna kärlet och får fortsätt­ningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften. Miva kommer då att hämta in det bruna kärlet.

Driftinformation

Vanliga frågor

Blir avfallstaxan högre när matavfall börjar sorteras separat?
Läs svaret här

Hoppa över förtvätten

#14 I vår kommun är vattnet mjukt, vilket innebär att tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Det innebär också att du kan hoppa över förtvätt om inte tvätten är hårt smutsad.

Fler miljötips