Hur påverkas jag som har eller vill ha egen hemkompost?

Det bruna kärlet för matavfall har införts för att Örnsköldsvik ska uppfylla ett nationellt miljömål där energin i matavfallet tas till vara. Du som hemkomposterar får egen lokalproducerad och näringsrik jord. Du som har brunt kärl bidrar till att
minska användningen av fossila bränslen. Både brunt kärl och kompost är bra för miljön.

Du som redan har eller önskar lägga ditt matavfall i en egen hemkompost kan fortsätta att göra det och behöver då inte ett brunt kärl för matavfall. Du som har eller planerar skaffa hemkompost måste precis som tidigare anmäla detta till kommunens Miljö- och hälsoenhet.

Sidan publicerad 2015-12-22

Vanliga frågor

Erbjuds även fritidshus möjlighet till separat insamling av matavfall?
Läs svaret här

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips