Hur ofta kommer det bruna kärlet att tömmas?

Det bruna kärlet töms normalt enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar där matavfall och övrigt restavfall kan samlas in i två separata fack vid samma tömningstillfälle.

Sidan publicerad 2016-10-04

Vanliga frågor

Vilket matavfall ska man lägga i det bruna kärlet?
Läs svaret här

Sudda fläcken väck

#22 Citronsyra eller ättiksprit löser kalkbeläggningar. Fläckar på golv kan tas bort med hjälp av vitt radergummi.

Fler miljötips