Frågor och svar om separat matavfallsinsamling

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring erbjudandet att sortera ut sitt matavfall separat. Klicka på frågan för att se svaret och tänk på att listan fortlöpande kompletteras med nya frågor.

Införandet av matavfallsinsamling

 • Varför erbjuds separat insamling av matavfall?
  Separat matavfallsinsamling är ett sätt att ta tillvara all den energi som finns i vårt matavfall. Beslutet att Örnsköldsviks kommun ska börja samla in matavfall grundar sig i Sveriges nationella miljömål där ett av målen innebär att resurshushållningen i livsmedelskedjan ska öka. Konkret innebär det att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäring kan tas till vara. 40 procent av matavfallet ska dessutom behandlas så att också energi kan utvinnas. Det nationella målet ska vara verklighet innan 2018.Även i avfallsplanen för Örnsköldsviks kommun finns ett mål om att minst 35 % av matavfallet ska tas omhand så att växtnäring kan nyttjas. Vidare att energiinnehållet ska tillvaratas om det är ekonomiskt rimligt.
 • Hur kan jag som ägare till ett flerfamiljshus skaffa bruna sopkärl?
  Även ägare till flerfamiljshus kan införa separat insamling av matavfall. Förutsättningarna kan naturligtvis vara olika och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Om du som fastighetsägare är intresserad av att sortera ut matavfallet separat erbjuder sig Miva att komma på ett kostnadsfritt platsbesök för att gemensamt titta på förutsättningarna i fastigheten/erna. Miva ger tips och råd på lämpliga lösningar och vilka anpassningar som är nödvändiga.Flerfamiljshus får med automatik lika många påshållare som det finns lägenheter i fastigheten. Påsar kommer att levereras till fastighetsägaren som sedan avgör hur dessa ska hanteras, t ex genom att delas ut till lägenhetsinnehavarna eller placeras i soprummet där var och en får hämta efter behov.Som fastighetsägare ansvarar du för informationen till de boende i fastigheten. Mot en avgift kan Miva dock hjälpa till att informera dem och på så sätt öka intresset och engagemanget bland de boende. Kontakta kundservice om du vill veta mer om separat insamlingv av matavfall i flerfamiljshus.
 • Kan jag behålla min kompost om jag väljer ett brunt sopkärl för matavfall?
  Det bruna kärlet för matavfall har införts för att Örnsköldsvik ska uppfylla ett nationellt miljömål där energin i matavfallet tas till vara. Du som hemkomposterar får egen lokalproducerad och näringsrik jord. Du som har brunt kärl bidrar till att
  minska användningen av fossila bränslen. Både brunt kärl och kompost är bra för miljön.
  Du som hemkomposterar kan fortsätta att göra det och behöver då inte ett brunt kärl för matavfall. Om du komposterar bara en liten del av ditt matavfall kan du välja abonnemang med brunt kärl och på så sätt sortera ut det mesta av ditt matavfall dit.
 • Jag har så lite matrester, måste jag ändå ha ett brunt kärl för matavfall?
  Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet. Om du inte aktivt väljer ett brunt kärl fortsätter du att använda ditt gröna kärl precis som vanligt. Vår målsättning är såklart att minimera avfallsmängderna, men ofta blir det mer matavfall än man tror. De flesta av oss får matavfall i form av kaffesump/kaffefilter, fruktskal, äggskal och lite matrester. Även lite matavfall kan göra nytta. En papperspåse med matavfall ger energi så att du kan köra 2,5 km med en biogasbil.
 • Vad är matavfall?
  Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Exempel på matavfall är matrester (tillagade eller råa); bröd, kex, kakor och bullar; grönsaker, rotfrukter och frukt; kaffesump och kaffefilter; tesump och tepåsar; ris, mjöl och pasta; ägg och äggskal; skal från skaldjur; mindre ben från kött, fisk, fågel; popcorn, godis och choklad; blommor och blad (inte jord).För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger. Färgade servetter och hushållspapper lägger du bland övrigt restavfall, eftersom färgerna innehåller mycket tillsatser som man vill undvika i rötningen av matavfallet.
 • Erbjuds även flerfamiljshus möjlighet att sortera matavfall separat?
  Ja, men det är fastighetsägaren som fattar beslut om fastigheten ska ha separat matavfallsinsamling. Miva kommer att informera och stötta ägare till flerfamiljshus för att finna bra och praktiska lösningar. Prata gärna med din hyresvärd för att veta mer om planerna i din fastighet.
 • Hur påverkas jag som har eller vill ha egen hemkompost?
  Det bruna kärlet för matavfall har införts för att Örnsköldsvik ska uppfylla ett nationellt miljömål där energin i matavfallet tas till vara. Du som hemkomposterar får egen lokalproducerad och näringsrik jord. Du som har brunt kärl bidrar till att
  minska användningen av fossila bränslen. Både brunt kärl och kompost är bra för miljön.
  Du som redan har eller önskar lägga ditt matavfall i en egen hemkompost kan fortsätta att göra det och behöver då inte ett brunt kärl för matavfall. Du som har eller planerar skaffa hemkompost måste precis som tidigare anmäla detta till kommunens Miljö- och hälsoenhet.
 • Erbjuds även fritidshus möjlighet till separat insamling av matavfall?
  Nej, under införandeperioden 2014-2017 kommer fritidshus inte att erbjudas möjlighet till separat insamling av matavfall. Efter 2017 kommer Miva att utvärdera och bedöma om fritidshus ska ha möjlighet till separat insamling av matavfall. 
 • Erbjuds även företag och verksamheter möjlighet till separat insamling av matavfall?
  I alla verksamheter uppstår det matavfall, exempelvis matrester, skal och kaffesump. Företag och verksamheter har därför också möjlighet att sortera sitt matavfall separat.Beroende på företagets storlek kan en annan utrustning än den Miva tillhandahåller vara nödvändig och vissa anpassningar i soprum och liknande kan vara nödvändiga. Miva delar gärna med sig av tips och råd på lämpliga lösningar utifrån företagets förutsättningar.Kontakta kundservice om du vill veta mer om separat insamlingv av matavfall i flerfamiljshus.

Taxan

 • Varför får inte jag som har hemkompost en lägre taxa?
  Det nationella miljömålet, som ligger bakom införandet av separat insamling av matavfall, bygger på att så många som möjligt ska sortera ut sitt matavfall i det bruna kärlet. På så sätt utvinns både energi och växtnäring ur matavfallet. Örnsköldsviks kommunfullmäktige har därför beslutat att man får en halverad viktavgift om man väljer det alternativet. Precis som tidigare har du som hemkomposterar en lägre kostnad eftersom vikten i det gröna kärlet minskar. Du har också fördelen att du får egen jord.En hemkompost kräver både vilja, kunskap och engagemang. En illa skött kompost riskerar att avge dålig lukt och dra skadedjur till sig. Det finns också en risk att den gör mer skada än nytta för miljön då den exempelvis kan komma att släppa ut växthusgaser. Skulle den lägre vikttaxan ges till de som hemkomposterar skulle det abonnemanget ge den klart lägsta kostnaden och risken finns då att man komposterar enbart av ekonomiska skäl, inte av miljöskäl eller att man vill få egen jord. Chanserna att det nationella miljömålet uppfylls skulle då också minska.Läs mer om taxan
 • Tjänar jag något på att sortera mitt matavfall?
  Ja, du bidrar till en bättre miljö för oss alla samtidigt som du minskar dina kostnader för sophämtningen. Hur mycket du tjänar beror på dina sorteringsvanor och hur mycket sopor du har idag.Den som väljer att sortera sitt matavfall separat i ett brunt kärl får en halverad viktavgift för avfallet i både det gröna och bruna kärlet. Övriga behåller sitt gröna kärl och samma viktavgift som tidigare.Läs mer om taxan

Praktisk hantering

 • Vad gör jag med det bruna kärlet när jag flyttar?
 • Andra kommuner har plastpåsar till matavfallet, varför inte Örnsköldsvik?
  Vissa kommuner har valt att använda en påse av majsstärkelse till matavfallet. Påsen påminner om en plastpåse, men bryts ner fortare än en vanlig plastpåse.Matavfallet i vår kommun kommer att rötas, vilket ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta mataavfall i t ex majsstärkelsepåsar ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det också viktigt att du endast använder de papperspåsar som vi tillhandahåller.Papperspåsen är dessutom mer miljöanpassad. Majsstärkelsepåsen består endast av cirka 50 % majsstärkelse och resten är polyester framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara.Papperspåsen ventilerar dessutom bättre, vilket minskar fukten från matavfallet. Det gör att påsens vikt minskar, vilket ger färre tunga transporter. Papperspåsen är dessutom välbeprövad och används i 79 % av de kommuner i Sverige som redan har matavfallsåtervinning. Analyser visar att det är mindre felsortering när papperspåsar används.Se film från vår påsleverantör om varför och hur du använder papperspåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Papperspåsen fryser fast i kärlet, vad ska jag göra?
  Under den kalla årstiden händer det att sopor, och då särskilt papperspåsar för matavfall, fryser fast i botten av kärlet och gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt vid tömningstillfället. Det påverkar däremot inte viktavgiften eftersom kärlet vägs både före och efter tömning. Det är inte heller någon hämtningsavgift för det bruna kärlet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor. Bästa sättet för att slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlet och påsarna är torra.Se våra tips hur du undviker fastfrusna sopor
 • Vad händer om jag lägger annat än matavfall i det bruna kärlet?
  Det är endast matrester som får läggas i det bruna sopkärlet. För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.Många produkter marknadsförs som biologiskt nedbrytbara. Det kan vara allt ifrån kattsand till kläder. Det är svårt att sätta gränser för vad som biologiskt nedbrytbart i samma utsträckning och hastighet som matavfall. Matavfall bryts nämligen ner mycket fort och effektivt. Därför får inte andra biologiskt nedbrytningsbara produkter eller exempelvis plastpåsar läggas i det bruna sopkärlet. Detta riskerar att störa processen i biogasanläggningen dit matavfallet transporteras och behandlas. Plastpåsar och dylikt kan dessutom fastna och förstöra viktig utrustning i biogasanläggningen.
 • Kan jag lägga allt som är biologiskt nedbrytbart i det bruna sopkärlet?
  Nej, det är endast matrester som får läggas i det bruna sopkärlet. För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem även blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.Många produkter marknadsförs som biologiskt nedbrytbara. Det kan vara allt ifrån kattsand till kläder. Det är svårt att sätta gränser för vad som biologiskt nedbrytbart i samma utsträckning och hastighet som matavfall. Matavfall bryts nämligen ner mycket fort och effektivt. Därför får andra biologiskt nedbrytningsbara produkter eller avfall inte läggas i det bruna sopkärlet då det riskerar att störa processen i biogasanläggningen dit matavfallet transporteras och behandlas.
 • Jag har fått det bruna kärlet, men när får jag börja använda det?
  Så snart du fått ditt bruna sopkärl för matavfall kan du börja använda det.
 • Hur stor är det bruna sopkärlet?
  Det bruna sopkärlet rymmer 140 liter och är 48 cm bred, 55 cm djup och 108 cm hög.Kärlen har två bottenventiler liksom stansade sidor som bidrar till att torka avfallet. På vintern minskar risken för fastfruset matavfall och på sommaren minskar risken för dålig lukt. Av samma anledning har kärlen en mellanbotten som fälls upp vid tömning. Gummidistanser under locket bidrar också till god ventilation.
 • Hur stor är påshållaren som man ska placera under diskbänken?
  Påshållaren är 20x26 cm och 20 cm hög. Själva papperspåsen rymmer 9 liter och är 20x15 cm och 36 cm hög.Om du t ex har en insats för källsortering i ditt diskbänksskåp som inte rymmer påshållaren bör du  försöka finna en annan placering för hållaren, t ex på diskbänken, i ett annat skåp eller liknande. Leverantören av papperspåsarna känner till problematiken med dessa insatser för källsortering, men då det finns så många varianter av kök med olika insatser för källsortering är det svårt att ta fram en fungerande specialhållare.
 • Jag äger ett tvåfamiljshus, kommer vi att få en dubbel uppsättning av påshållare och påsar?
  Ja, tvåfamiljshus hanteras på samma sätt som villor med den skillnaden att du ska ha en påshållare i vardera lägenhet och en dubbel årsförbrukning av papperspåsar. Kontakta kundservice för att meddela att du har ett tvåfamiljshus eller ange det på valblanketten.Flerfamiljshus (mer än två lägenheter) får med automatik lika många påshållare som det finns lägenheter i fastigheten. Påsar kommer att levereras till fastighetsägaren som sedan avgör hur dessa ska hanteras, t ex genom att delas ut till lägenhetsinnehavarna eller placeras i soprummet där var och en får hämta efter behov. Är du ägare till ett flerfamiljshus? Kontakta kundservice för mer information och hjälp med att finna bra och praktiska lösningar.Se även Hur kan jag som ägare till ett flerfamiljshus skaffa bruna sopkärl?
 • Jag har en särskild insats för källsortering i mitt diskbänksskåp, kan jag fortsätta att använda den för matavfall?
  I de flesta fall är svaret tyvärr nej. Matavfallet i vår kommun kommer att rötas, vilket ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta mataavfall i så kallade "majsstärkelsepåsar" ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det också viktigt att du inte använder andra typer av påsar till ditt matavfall, utan endast den papperspåse som vi tillhandahåller. Tillsammans med papperspåsen är det också viktigt att du använder den särskilda påshållaren. Påshållaren gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Att luft kan cirkulera runt påsen gör också att den håller mycket bra. Av den anledningen ska man inte använda papperspåsen i slutna behållare eller helt plant underlag. Påshållaren är 20x26 cm och 20 cm hög. Om den inte får plats i din insats för källsortering får du försöka finna en annan placering för hållaren, t ex på diskbänken, i ett annat skåp eller liknande. Leverantören av papperspåsarna känner till problematiken, men då det finns så många varianter av kök med olika insatser för källsortering är det svårt att ta fram en fungerande specialhållare.
 • Kan jag lägga tidningspapper tillsammans med matavfallet?
  Ja, för att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.Färgade servetter och hushållspapper lägger du bland övrigt restavfall, eftersom färgerna innehåller mycket tillsatser som man vill undvika i rötningen av matavfallet.
 • Kan det uppstå lukt från matavfallet i köket och ute vid sopkärlet?
  Många tycker faktiskt att det luktar mindre när man sorterar matavfallet separat. Anledningen är att papperspåsen med påshållaren ventilerar fukten och att matavfallet därmed håller sig torrare och ger upphov till mindre lukt än när det slängs i plastpåse.Dessutom slänger du redan idag ditt matavfall i sopkärlet där det blandas med annat avfall, så egentligen byter matavfallet bara kärl och samlas koncenterat i det bruna kärlet. Om du har illaluktande avfall som räk- eller kräftskal kan du skölja det i vatten. När vattnet runnit av kan du slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen.Tänk också på att byta påse minst var tredje dag även om den inte är full. Det är viktigt att du kan vika ihop påsen ordentligt innan du lägger den i det bruna kärlet för att minska risken för att påsen läcker eller går sönder.
 • Ingår årsförbrukning och påshållare även för lägenhetsinnehavare i flerbostadshus?
  Ja, alla lägenheter i flerbostadshus får en påshållare och papperspåsar kommer att finnas exempelvis i anslutning till soprummen. Men allt hanteras via fastighetsägaren. Det är också fastighetsägaren som beslutar om fastigheten som sådan ska ha separat kärl för matavfall. Prata gärna med din hyresvärd för att veta mer om planerna i din fastighet.
 • Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl?
  Har du inte sorterat något matavfall separat i det bruna kärlet på 6 månader förlorar du rätten till det bruna kärlet och får fortsätt­ningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften. Miva kommer då att hämta in det bruna kärlet.

 • Vad händer om det bruna kärlet eller påshållaren går sönder?
  Går det bruna kärlet sönder anmäler du det till kundservice, så kommer vi och byter ut kärlet. Det fungerar på samma sätt som om det gröna kärlet skulle gå sönder. Går påshållaren sönder kan du hämta en ny på Mivas återvinningscentraler samt hos vår kundservice på Sjögatan 4A. Där kan du även hämta flera papperspåsar om din årsförbrukning skulle ta slut.
 • Hur får jag nya papperspåsar?
  Du som bor i en- eller tvåfamiljshus kan hämta fler matavfallsspåsar på alla våra återvinningscentraler och hos vår kundservice på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik. Du kan även hämta matavfallspåsar i utvalda livsmedelsbutiker.Du kan även beställa leverans av papperspåsar till en kostnad genom att fylla i ett beställningsformulär. Leveransen sker inom 20 arbetsdagar och vid varje tillfälle levereras två buntar (160 påsar).
  Till beställning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus
  Bor du i lägenhet får du matavfallspåsar genom din hyresvärd eller bostadsrättsförening.Är du ägare av flerfamiljsfastighet, ansvarig för en verksamhet eller bostadsrättsförening kan kostnadsfritt hämta fler matavfallspåsar på alla våra återvinningscentraler och hos vår kundservice på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik.Genom att fylla i ett beställningasformulär kan du även beställa leverans av påsarna till en mindre timkostnad. Leveransen sker sker inom 20 arbetsdagar. För att veta hur mycket påsar du behöver beställa kan du räkna med cirka en bunt med 80 påsar per lägenhet och halvår.
  Till beställning av matavfallspåsar till flerfamiljshus och verksamheter
  Behöver du fler påshållare, slaskskrapor, instruktionsblad eller affischer är du välkommen att besöka eller kontakta kundservice.
 • Vilket matavfall ska man lägga i papperspåsen?
  I papperspåsen lägger du matavfall, det vill säga allt som blir över då du lagar mat eller har ätit.Detta kan du lägga i papperspåsen
  • Matrester (tillagade eller råa)
  • Bröd, kex, kakor och bullar
  • Grönsaker, rotfrukter och frukt
  • Kaffesump och kaffefilter
  • Tesump och tepåsar
  • Ris, mjöl, pasta
  • Ägg och äggskal
  • Skal från skaldjur
  • Mindre ben från kött, fisk, fågel
  • Popcorn, godis och choklad
  • Blommor och blad (inte jord)

  För att matavfallet ska bli torrare och papperspåsen mer hållbar kan du utan problem blanda i tidningspapper, vita och oblekta servetter/hushållspapper eller rivna äggkartonger.
  Detta är exempel på vad som inte ska läggas i papperspåsen
  • Tobak – fimpar och snus
  • Tuggummi
  • Mjuk plast/plastfolie
  • Jord, lera, sand och grus
  • Kattsand
  • Blöjor
  • Bindor och tamponger
  • Textilier
  • Dammsugarpåsar
  • Grillkol och aska

 • Måste jag använda papperspåsen till matavfallet?
  Ja, att använda papperspåsar för matavfallet är det mest miljlövänliga sättet att paketera matavfall som ska rötas för att ge både energi och näringsämnen. Därför är det också viktigt att använda de papperspåsar som Miva tillhandahålle eftersom det är speciellt framtagna för matavfall. Det är mycket viktigt att använda den påshållare som vi tillhandahåller. Den gör att påsen ventileras och därmed håller mycket bra. Naturligtvis är det också viktigt att låta blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa.Det är också viktigt att inte använda en vanlig sophink eller sätta en plastpåse utanpå papperspåsen, eftersom det gör att papperspåsen inte kan andas och därför lätt går sönder.
 • Vad händer med matavfallet?
  Det insamlade matavfallet körs vidare för behandling till en biogasanläggning i Härnösand. Där förbehandlas det genom att pressas så att påsar och annat fast material ska gå sönder. Därefter förs materialet vidare till en rötningskammare där det rötas. Det är i denna process som biogas - fordonsgas - uppstår. Det som blir kvar efter processen kommer sedan att kunna användas som gödsel till åkermark.
 • Är det inte svårt eller äckligt att sortera matavfall separat?
  Nej, det är enkelt. Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen som är avsedd för matavfall och som ingår i abonnemanget. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa. Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla ihop den ordentligt. Lägg sedan papperspåsen i det bruna kärlet.
 • Hur ska matavfallet paketeras i det bruna kärlet?
  Du som väljer att sortera matavfall separat i ett brunt kärl lägger avfallet i särskilda påsar som ingår i abonnemanget. Du kommer också att få en särskild påshållare att ställa eller montera under diskbänken där du sorterar dina sopor. Det är viktigt att använda de papperspåsar som Miva tillhandahåller eftersom de är speciellt framtagna för matavfall.
 • Hur ofta kommer det bruna kärlet att tömmas?
  Det bruna kärlet töms normalt enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar där matavfall och övrigt restavfall kan samlas in i två separata fack vid samma tömningstillfälle.
 • Får jag ytterligare ett sopkärl när jag sorterar matavfall separat?
  Ja, ditt nuvarande gröna sopkärlet kompletteras med ett brunt 140-literskärl för matavfall.

Miljönytta

 • Varför tar vi inte hand om matavfallet i vår egen kommun?
  Matavfallet som samlas in i Örnsköldsvik transporteras till en biogasanläggning i
  Härnösand där matavfallet rötas och blir biogas till fordon. Resterna blir gödsel
  till exempelvis skogen. Att vi inte tar hand om matavfallet i vår egen kommun beror på att vi i dagsläget inte har någon sådan anläggning. Men matavfall är fullt av energi och klarar därför ganska långa transporter utan att man förlorar miljövinsten.

 • Ökar inte transporterna med den nya insamlingen av matavfall?
  Nej, vår entreprenör använder så kallade tvåfacksbilar där matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra. På så sätt hålls transporterna nere och det blir en resurseffektiv hantering.Sedan ska man såklart ta hänsyn till kostnad och energiåtgång för att transportera matavfallet till anläggningen där det tas om hand. Att transportera matavfallet så lång sträcka att mer energi förbrukas i transporten än vad som fås ut i behandlingsprocessen är naturligtvis förkastligt, men eftersom matavfall innehåller så mycket energi klarar det långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad och energibalansen blir negativ.
 • Blir det verkligen en miljövinst att transportera matavfall långa sträckor?
  Kostnaden för att transportera matavfall från källan till anläggningen där det tas om hand är en viktig faktor att ta hänsyn till, men lika viktig är energiåtgången för själva transporten. Att transportera matavfallet så lång sträcka att mer energi förbrukas i transporten än vad som fås ut i behandlingsprocessen är naturligtvis förkastligt.Projekt som redovisas av branschorganisationen Avfall Sverige visar att matavfall klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad och energibalansen blir negativ.
 • Är det verkligen lönt att sortera ut och transportera matavfall till rötning?
  Ja, genom matavfallsåtervinning återvinns både energin och näringen. Dessutom har bensin, diesel och konstgödsel som matavfallet ersätter transporterats långa vägar för att nå oss. Fordonsgasen och växtnäringen är däremot närproducerad. Matavfallet finns ju redan här!
 • Vad är biogas och biogödsel?
  Biogas (fordonsgas) bildas när organiskt material (t ex matrester, växter, gödsel och avloppsvatten) bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogastekniken innebär att man utnyttjar mikroorganismernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi.Efter biogasprocessen blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med från början. Dessutom omvandlas en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan. Detta är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är utlakningen av kväve från marken. Restprodukten benämns olika, men mest förekommande är biogödsel, biomull eller rötrest.

Vanliga frågor

Varför kan man inte längre ansöka om reducerad viktavgift?
Läs svaret här

Lämna till second hand

#4 Lämna dina gamla och hela saker till second hand eller sälj dem på internet istället för att slänga dem. Möbler kan du t ex lämna på Startpunkten på Må återvinningscentral så renoveras dem och säljs som "nya".

Fler miljötips