Sortera matavfallet separat i ett brunt kärl

Bra för miljön, enkelt och ekonomiskt!

 

Nu har alla fastighetsägare i Örnsköldsviks kommun (dock ej företag) fått erbjudande om att skaffa ett brunt kärl för matavfall. Du som glömt att skicka in valblanketten eller ångrat ditt val, kan när som helst kontakta vår kundservice och beställa ett brunt sopkärl.

Varför?

Att ta tillvara energin i vårt matavfall är hela poängen och nyttan med att sortera ut matavfallet separat. Matavfallet som samlas in i Örnsköldsviks kommun transporteras till en biogasanläggning i Härnösand där det återvinns genom rötning. Ur matavfallet kan vi på så sätt utvinna fordonsgas och växtnäring.

Hur?

Du som väljer att sortera ut ditt matavfall för separat insamling får ett brunt 140 literskärl att lägga matavfallet i.

Innan matavfallet läggs i det bruna kärlet ska det samlas i särskilda påsar. Påsarna ingår i abonnemanget och du får även en särskild påshållare att placera där du samlar ditt matavfall. Påshållaren och det ventilerade sopkärlet gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa.

Det bruna kärlet töms normalt enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.

När?

Det är frivilligt att sortera ut matavfallet separat och därför krävs ett aktivt val av dig som kund. Men allt som krävs är att du kontaktar vår kundservice, så levererar vi ditt bruna kärl inom kort och du kan komma igång med återvinningen av ditt matavfall. Det gäller såklart även dig som som ångrat ditt tidigare val.

Till vilket pris?

Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet.

Du som väljer brunt kärl betalar halva viktavgiften för alla dina sopor. Dessutom debiteras ingen hämtningsavgift för det bruna kärlet. Den som väljer att behålla enbart sitt gröna kärl betalar samma vikt- och hämtningsavgift som idag. Detsamma gäller kund med egen hemkompost.

Dekorbild matavfallsinsamling

Ett nytt brunt kärl för matavfall

Dekorbild matavfallsinsamling

Från vänster: brunt 140 liters sopkärl för matavfall, slaskskrapa, papperspåse i påshållare

Du som väljer att sortera ut ditt matavfall för separat insamling får ett brunt kärl som rymmer 140 liter att lägga matavfallet i.

Innan matavfallet läggs i det bruna kärlet ska det samlas i särskilda påsar. Påsarna ingår i abonnemanget och du får även en särskild påshållare att placera där du samlar ditt matavfall. Det är viktigt att använda påshållaren som vi tillhandahåller. Påshållaren och det ventilerade sopkärlet gör att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfallet börjar ruttna och lukta illa. Att luft kan cirkulera runt påsen gör också att den håller mycket bra. 

Naturligtvis är det också viktigt att låta blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen. För att underlätta hanteringen får du en slaskskrapa.

Dekorbild matavfallsinsamling

Ingen risk för lukt

En vanlig fråga är om det inte finns risk för att matavfallet börjar lukta under varma sommarveckor. Svaret är nej. Det som idag slängs i det gröna kärlet byter ju bara kärl och samlas koncenterat i det bruna kärlet. Det är fortfarande samma mängd matavfall. Det bruna kärlet är dessutom ventilerat och både påsarna och påshållaren som du placerar under diskbänken är konstruerade för att luft ska kunna cirkulera runt påsen.

Dessutom är Örnsköldsvik inte först med att införa separat insamling av matavfall, så av andras erfarenhet kan vi konstatera att risken för lukt är minimal såväl under diskbänken som vid det bruna kärlet.