Avfallskvarn

Vad är en avfallskvarn?

En avfallskvarn är en apparat som är inbyggd i diskbänkens avlopp. Kvarnen maler ner organiskt köksavfall som sedan kan spolas bort i avloppssystemet.

Vem kan ha avfallskvarn?

I Örnsköldsvik tillåter vi i dagsläget inte avfallskvarnar. Det är framförallt en säkerhetsåtgärd för att undvika driftproblem i form av minskad kapacitet och i värsta fall stopp i våra ledningar.
 
Vårt avloppsledningsnät är nämligen inte anpassat för en generell användning av avfallskvarnar. Skulle Miva tillåta en generell användning skulle vi samtidigt riskera att ledningar blir igensatta och kunder drabbas av översvämning. Det är en risk vi inte är beredda att ta i nuläget. Vid användning av avfallskvarn ökar mängden fett som släpps ut i avloppet avsevärt. För den enskilde abonnenten innebär det sällan några problem. Problemen uppstår istället vid övergången/anslutningen till den så kallade servisledningen, ledningen mellan den enskilde abonnenten och fördelningsnätet, där temperaturen är upp till 10 grader lägre och som gör att fettet stelnar. Efter en tid blir det stelnade fettet så omfattande att det minskar kapacitet i ledningen och i värsta fall sätter igen den helt och hållet.
 
Det pågår försök i andra kommuner med liknande förhållande som i Örnsköldsvik och Miva följer dessa för att utvärdera om och hur vi kan erbjuda avfallskvarnar även i Örnsköldsvik. Om det blir aktuellt kommer vi att informera om detta på hemsidan.

Frågor

För övriga frågor angående avfallskvarn, kontakta kundservice.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Sudda fläcken väck

#22 Citronsyra eller ättiksprit löser kalkbeläggningar. Fläckar på golv kan tas bort med hjälp av vitt radergummi.

Fler miljötips