Matavfall (brunt sopkärl)

Illustration matavfall

Det här är matavfall

Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Matavfallet sorteras i särskilda papperspåsar som du lägger i ett brunt sopkärl som töms av vår personal. Du som inte har valt ett brunt sopkärl för matavfall slänger ditt matavfall som restavfall i det gröna kärlet.

Exempel på matavfall är matrester, bröd, kaffesump, tepåsar, mindre ben från kött, fågel och fisk, blommor och blad (inte jord), servetter och hushållspapper.

Men inte det här

Tobak – fimpar och snus, tuggummi, mjuk plast/plastfolie, jord, lera, sand och grus, kattsand, blöjor, bindor och tamponger, textilier, dammsugarpåsar, grillkol och aska.

Var fjortonde dag töms ditt/dina sopkärl

Miva hämtar ditt matavfall och restavfall varannan vecka året runt. All hämtning av matavfall och restavfall inom Örnsköldsviks kommun sker från kl 06.

Både det bruna och det gröna kärlet töms enligt samma schema med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle. Du bestämmer själv om och när du vill ha ditt/dina sopkärl tömda.
Läs mer om hämtning av hushållsavfall

Vad händer sen?

Matavfallet i Örnsköldsviks kommun mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras för närvarande till en biogasanläggning i Härnösand för rötning. Det innebär att matavfallet återvinns och blir biogas till fordon och gödsel till åkermark. Matavfall är fullt av energi och klarar därför ganska långa transporter utan att man förlorar miljövinsten. Matavfallspåsen bryts ned på cirka tre månader.

Vanliga frågor

Vad får jag inte lägga i det bruna kärlet?
Läs svaret här

Gummi istället för engångs

#34 Använd gummihandskar hellre än engångshandskar för att skydda händerna när du städar. Då slösar du inte på naturresurserna. Om du inte kan använda gummahandskar på grund av t ex allergi, finns tunna bomullsvantar som du kan använda under dessa. Det finns även särskilda gummihandskar utan latex för allergiker.

Fler miljötips