Läkemedel

Bild på medicinkartor

Det här är läkemedel

Alla typer av läkemedel med eller utan recept.
Ladda ner Avfall Sveriges faktablad om läkemedelPDF (pdf, 58.9 kB)

Men inte det här

Överbliven cytostatika och cytotoxiska läkemedel räknas till farligt avfall och lämnas därför vid en återvinningscentral.

Tänk på!

  • Läkemedel gör stor nytta för människor. Men de innehåller även miljöskadliga ämnen som kan läcka ut i miljön. Om överblivna läkemedel inte hanteras på rätt sätt hamnar de så småningom i naturen där de kan göra skada. Därför får läkemedel inte slängas i soporna eller hällas i avloppet.
  • Använd apotekets returpåse eller lägg dina läkemedel i en egen påse. Huvudsaken är att den är genomskinlig så att apotekspersonalen kan se vad som finns i den. När du lämnar in läkemedel behöver du inte ta någon kölapp. Ge bara påsen till någon i personalen.

Här kan du lämna läkemedel

  • Apotek

Vad händer sen?

Läkemedel omfattas av producentansvaret där samtliga apotekskedjor ansvarar för insamlingen. Läkemedelsavfallet packas i kartonger som försluts med säkerhetstejp så att obehörig öppning kan upptäckas. Kartongerna transporteras sedan till särskilda förbränningsanläggningar på fem olika platser i Sverige.
Läs mer om producentansvar

Spola inte ner din gamla medicin

Det är svårt för avloppsreningsverken att rena vattnet från gamla mediciner. Häll inte ut dem i avloppet, lämna dem på apoteket istället.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Panta mera

#28 Panta dina burkar och flaskor i butik eller på Må återvinningscentral så att de kan användas igen. Både glas och metall kan nämligen återvinnas hur många gånger som helst!

Fler miljötips