Ris

Det här är ris

Exempelvis grenar, kvistar, sly, häck-klipp, vedträ, stockar och huggkubbar.

Men inte det här

Gräs, löv, kottar, barr, fallfrukt och växter (sorteras som gräs och löv på en återvinningscentral).

Tänk på!

  • Töm säckar (sortas som brännbart på en återvinningscentral).

Här kan du lämna ris

Vad händer sen?

Ris flisas till biobränsle på Må avfallsanläggning och används till kompostering av slam.

Vanliga frågor

Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?
Läs svaret här

Dela och låna saker

#26 Dela saker med grannar och vänner, t ex genom bilpool.

Fler miljötips