Asfalt

Det här är asfalt

Exempelvis mindre mängder asfalt.

Men inte det här

Kallasfalt (sorteras som farligt avfall på en återvinningscentral).

Här kan du lämna asfalt

Vad händer sen?

Vissa typer av asfalt kan återanvändas vid produktion av ny asfalt. Asfalt krossas även för användning på exempelvis grusvägar.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips