Grovavfall

Miva tömmer inte bara sopkärl

Enligt miljöbalken är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I vår kommun är det Miva som fått uppdraget att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att Miva förutom att tömma sopkärl även ansvarar för kommunens fem återvinningscentraler.

Hushållets grovavfall

På Mivas återvinningscentraler kan du som privatperson utan kostnad lämna ditt hushålls grovavfall, elavfall och farliga avfall. Definitionsmässigt handlar grovavfall om sådant som inte ryms i ditt sopkärl. Farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall eller annat återvinningsbart avfall ska också lämnas här. Däremot får du inte lämna vanliga hushållssopor på våra återvinningscentraler.

Visste du att 4 000 bilar besökare Må återvinningscentral under högsäsong, vilket motsvarar 1 bil per minut! Under ett år lämnas ca 12 000 ton grovavfall på våra återvinningscentraler.

Avfall från yrkesmässig verksamhet

Företag är välkomna att lämna sitt verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. Företag och privatpersoner använder därmed samma återvinningscentral. Tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

Läs mer om företag på återvinningscentral
Läs mer om Må avfallsanläggning

Driftinformation

Vanliga frågor

Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?
Läs svaret här

Sudda fläcken väck

#22 Citronsyra eller ättiksprit löser kalkbeläggningar. Fläckar på golv kan tas bort med hjälp av vitt radergummi.

Fler miljötips