Övriga kemikalier (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är övriga kemikalier

Exempelvis fixsalt, batterisyra, borsyra, ättiksyra, fosforsyra, övriga syror, ammoniak, lut, soda, framkallare, fotokemikalier, härdare, väteperoxid, jod och triperkloretylen.

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar övriga kemikalier:

  • Du får maximalt lämna 25 kg färgrester och kemikalier vid varje tillfälle när du besöker våra återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Större mängder hänvisas till Må återvinningscentral.
  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna övriga kemikalier

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Vanliga frågor

Kan det uppstå lukt från matavfallet i köket och ute vid sopkärlet?
Läs svaret här

Hoppa över förtvätten

#14 I vår kommun är vattnet mjukt, vilket innebär att tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Det innebär också att du kan hoppa över förtvätt om inte tvätten är hårt smutsad.

Fler miljötips