Lösningsmedel (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är lösningsmedel

Exempelvis T-sprit, T-Gul, T-Blå, T-Röd, T-Grön, tändvätska, spolarvätska, bromsolja, lacknafta, penseltvätt, förtunning, alkylatbensin, diesel, bensin, terpentin, thinner, metanol, etanol, avfettning, xylen, polish, flytande vaxer, lampolja, fotogen, K-sprit, solution, polityr och aceton.

Men inte det här

Tomma och dropptorra flaskor av plast (sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation eller som brännbart på en återvinningscentral), gamla penslar och trasor (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

OBS! Tomma förpackningar märkta med dödsskalle (giftig) eller "döda fisken" (miljöfarlig) ska inte lämnas på en återvinningsstation, utan lämnas på en återvinningscentral.

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar lösningsmedel:

  • Du får maximalt lämna 25 kg färgrester och kemikalier vid varje tillfälle när du besöker våra återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Större mängder hänvisas till Må återvinningscentral.
  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna lösningsmedel

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Sidan publicerad 2018-08-28

Vanliga frågor

Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?
Läs svaret här

Rengör silen i vattenkranen

#13 Skruva loss silen i vattenkranen och rengör sil och strålsamlarinsats från vattenföroreningar. Är insatsen förkalkad kan den tvättas i ättikslösning.

Fler miljötips