Lösningsmedel (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är lösningsmedel

Exempelvis T-sprit, T-Gul, T-Blå, T-Röd, T-Grön, tändvätska, spolarvätska, bromsolja, lacknafta, penseltvätt, förtunning, alkylatbensin, diesel, bensin, terpentin, thinner, metanol, etanol, avfettning, xylen, polish, flytande vaxer, lampolja, fotogen, K-sprit, solution, polityr och aceton.

Men inte det här

Tomma och dropptorra flaskor av plast (sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation eller som brännbart på en återvinningscentral), gamla penslar och trasor (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

OBS! Tomma förpackningar märkta med dödsskalle (giftig) eller "döda fisken" (miljöfarlig) ska inte lämnas på en återvinningsstation, utan lämnas på en återvinningscentral.

Tänk på!

Det finns några saker som är extra viktiga då du lämnar lösningsmedel:

  • Du får maximalt lämna 25 kg färgrester och kemikalier vid varje tillfälle när du besöker våra återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum. Större mängder hänvisas till Må återvinningscentral.
  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
  • Avfallet ska vara väl emballerat i hela och täta förpackningar. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig och vår personal.
  • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna lösningsmedel

Vad händer sen?

Det farliga avfallet sorteras utifrån innehåll. Merparten transporteras sedan till särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Rensa avloppet varje månad

#33 Rensa avlopp i både handfat och dusch en gång i månaden så förebygger du stopp och dålig lukt. Använd aldrig propplösare - det är inte bra för rören som kan skadas. Om du får stopp, prova istället att hälla i en ganska stor mängd hett vatten. Om det inte fungerar, lös en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten, och häll detta i avloppet. Om det ändå inte fungerar, kontakta Miva.

Fler miljötips