Kvicksilver (Farligt avfall)

Illustration kyl/frys

Det här är kvicksilver

Kvicksilver förekommer exempelvis i äldre termometrar, kvicksilverlampor, kvicksilverbrytare, trappomkopplare, äldre spegelglas och i vissa bekämpningsmedel.

Men inte det här

Sprittermometer (sorteras som brännbart på en återvinningscentral). Fråga vår personal om du är osäker vilken typ av termometer du har.

Tänk på!

  • Kvicksilver är en tung silverfärgad vätska som är flytande vid rumstemperatur och som oftast förekommer utan särskild märkning på produkten. Metalliskt kvicksilver avger giftiga ångor och är frätande och ska därför förvaras i slutna kärl med tät botten.
  • Spola aldrig ut färg, lösningsmedel eller annat farligt avfall i avloppet.
  • Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Här kan du lämna kvicksilver

Vad händer sen?

Insamlat kvicksilver transporteras till långtidsdeponering.

Driftinformation

Ge bort en upplevelse

#23 Ge bort upplevelser och tjänster istället för vanliga paket, t ex ett bio- eller restaurangbesök.

Fler miljötips