Farligt avfall

Bild med exempel på farligt avfall

Det viktigaste du kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små mängder.

Vad är farligt avfall?

Är ni osäker på vad som klassas som farligt avfall? Generellt handlar det om kemiska produkter som är märkta med orangefärgade farosymboler. Men även elavfall, batterier, ljuskällor och impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt.

Så gott som alla har någon typ av farligt avfall hemma. Det kan vara allt från självklart skadliga ämnen som bekämpningsmedel och lösningsmedel, till sådant som verkar mer harmlöst som exempelvis nagellack och brandvarnare. Eller varför några tryckimpregnerade brädor. Generellt är farligt avfall sådant som kan ge allvarliga och bestående skador på miljön och människan. Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.
Läs mer om vad som är farligt avfall 

Det är ju inga enskilda privatpersoner som har massor av farligt avfall hemma. Men farligt avfall från alla Ö-viksbor tillsammans blir en rejäl mängd. Om det farliga avfallet går till förbränning kan det leda till föroreningar i luften, och lika illa är det om de skadliga ämnena spolas ner i avloppet. Dels stör de själva reningsprocessen, dels kan de sedan hamna i havet. Så det finns många viktiga anledningar till att ta hand om sitt farliga avfall på rätt sätt.

Bild på toalett gjord av gräs

Varför är farligt avfall farligt?

Om farligt avfall hamnar i avloppet kan det ställa till stora problem. Reningsverkens mikroorganismer som har till uppgift att rena avloppsvattnet är mycket känsliga för kemikalier. Om det blir stora mängder farligt avfall i avloppsvattnet kan mikroorganismerna dö och inget vatten kan renas. Det innebär i sin tur att vattendragen i anslutning till reningsverken får ta emot kemikalier som bidrar till syrebrist i vattendragen med exempelvis dålig lukt och övergödning som följd. Du ska heller inte slänga farligt avfall i ditt sopkärl. När soporna förbränns sker utsläpp av bland annat tungmetaller och andra farliga ämnen. Dessa sprider sig till mark, sjöar och vattendrag där de tas upp av växter, djur och människor.

Vad händer med farligt avfall?

Det farliga avfallet som kommer till våra återvinningscentraler sorteras noga. Sedan skickas det vidare till olika anläggningar runt om i Sverige. Där går det till återvinning, destruktion eller deponering. Strävan är såklart att återvinna så mycket som möjligt. Av det som inte kan återvinnas går det mesta till förbränning med mycket effektiva reningsfilter. Det som fastnar i filtren går tillsammans med farliga ämnen som inte kan förbrännas för deponering. Du kan alltså vara säker på att ditt farliga avfall behandlas med största möjliga miljöhänsyn.

Tänk på det här när du lämnar farligt avfall

Var för sig
Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.

Väl emballerat
Avfallet ska vara väl emballerat. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig själv och vår personal.

Märkt
Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.

Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Ladda ner folder om farligt avfall Pdf, 1015.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1015.7 kB)

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Företag skyldiga att rapportera sitt farliga avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Från den 1 november skärps därför kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som t ex elektronik, lysrör och olika kemikalier. Skyldigheten att rapportera gäller allt från en stor fabrik
till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Även Miva som samlar in och tar emot farligt avfall omfattas av de skärpta kraven och därför är det viktigt att du som företag ger dig till känna när du lämnar farligt avfall på våra återvinningscentraler.

Rapportera farligt avfall - så gör du Öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips