Startbatterier (Elektronik/Farligt avfall)

Det här är startbatterier

Exempelvis bilbatterier och sladdlösa laddningsbara apparater.
Ladda ner Avfall Sveriges faktablad om batterierPDF
(pdf, 58.6 kB)

Tänk på!

  • Batterier kan innehålla giftiga tungmetaller som till exempel kvicksilver, kadmium och bly. Ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen. Därför ska alla batterier samlas in och lämnas till återvinning.
  • Borrmaskiner, skruvdragare, rakapparater, dammsugare och andra sladdlösa laddningsbara apparater kan innehålla fast monterade nickel- och kadmiumbatterier. När dessa apparater har tjänat ut ska du därför lämna dem till en återvinningscentral.
  • Förbrukade batterier kan lämnas till en återförsäljaren när du köper nya batterier.

Här kan du lämna startbatterier

Vad händer sen?

Batterier är elektronik som omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Bortsett från kvicksilver återvinns i princip alla material från batterierna och används till produktion av nya varor.
Läs mer om producentansvar

Dela och låna saker

#26 Dela saker med grannar och vänner, t ex genom bilpool.

Fler miljötips