Hämttider för slamtömning 2018

Se när slamtömning sker på din ort genom att klicka på begynnelsebokstaven nedan.

Klicka här för slamtömning rutt/veckovis

Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig. I kolumnen längst till höger framgår om den planerade slamtömningsveckan av oförutsedda händelser ersatts av en ny vecka.

Låt oss meddela när slambilen kommer
Har vi dina kontaktuppgifter meddelar vi när slambilen kommer via e-post eller sms ungefär en vecka innan tömningstillfället. Via e-post/sms skickar vi även kvitto efter tömning samt information om eventuella avvikelser.
Här kan du meddela hur du helst vill få informationen

A

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Aggösundet

43

 

Alnöholmsvägen (Moliden)

36

39

Angsta

20

 

Anundsböle

23

25

Arnäsvall

28

35

Aspeå

37

39

upp

 

 

 

B

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Backsjöänget

32

35

Banafjäl

40

41 

Bergom

36

37

Bergvattnet

28

33

Bergön

24

 

Billsta

22


Bjällsta

20

 

Bjästatjärn

33

35-36

Björsby

36

37

Björknäsvägen (Arnäsvall)

22

 

Björnaby

24

25

Björnböle

23

25

Björnsjö (Björna)

24

25

Blåvik

25

26

Bodum (Husum)

44

45 

Bodum (Örnsköldsvik)

42

46

Brandtjäl

20

 

Brattsele

33

35

Brattsjö

38

 

Bredbyn

22

 

Bringen

21

 

Brunsnyland

34

36 

Brunsnäs

34

36 

Bräcke

26

30-31

Bureborg

37

38

Butsjöböle

27

31

By

36

 

Bygdom

24

26

Byviken

42

43 

Bäck

34

36

Bölen (Gideå)

38

 

Bölen (Sidensjö)

36

38

Bölen (Faresta)

33

35 

upp

 

 

 

D

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Dal

26

30-31

Degerfälle

25


Degersjö (Djupsjö)

38

40

Degersjö

33

35

Dekarsön

27

32-33

Djupsjö

38

40

Djuptjärn

44

51 

Dombäcksmark

44

45 

Drömme

23

 

Drömmemon

23

 

upp

 

 

 

E

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Eden

22

24

Edet

21

 

Eldsmark

41

42 

upp

 

 

 

F

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Fanbyviken

45

46 

Faresta

33-34

35-36 

Fillingen, upp till 199

40

41

Fillingen, 200 och uppåt

41

43

Finna

24

 

Finnborg

33

35-36

Fjällåkern

26

30-31

Fjärdänget

21

 

Flyggsjö

44

95 

Flärke (Moliden)

27

32

Flärke (Gideå)

42

43

Fors (Gullänget)

35

36

Fors (Nätra)

24

27

Forsån

37

40

Främmerbilla

22

 

Fröstavägen (Arnäsvall)

28

35

Fröstdal

22

24

Furunäset

23

 

Fällestrand

22

 

Fälludden

27

32-33

upp

 

 

 

G

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Gala

22

 

Galasjö

22

 

Genesmon

42

43 

Genesön

44

 

Getingsta

34

36 

Getingstabodum

28

33

Gidböle

41

42 

Gide

28

33

Gideåbacka

45

46 

Gideå bruk

41

42 

Gladom

37

38 

Godmark

40

41 

Godmersta

40

41 

Gottne

35

37

Grindnäset

36

 

Grundsjö

33

 

Grundtjärn

38

39

Grytsjö

35

36

Grätnäs

23

25

Gullvik

45

48 

Gundsjönäset

35

36

Gålberget

34

35

Gälven

25

33-35

Gärdal

21, 25

27

Gärden

26

30-31

upp

 

 

H

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Haffsta

21

 

Hanabäck

38

41 

Happsta

22

 

Harnacken

39

41

Hattsjö

44

49 

Hemling

28

33

Hinnsjön

23

 

Hjälta

26

34

Holm

37

39

Holmsjö

33

35 

Hornön

22

 

Hummelviks Fäbodar

40

42 

Hummelviksstrand

40

42

Hundsjö (Björnsjö)

24

25

Hundsjö (Gideå)

40

42

Husbyn

44

 

Husum

45

46 

Hållen (Gottne)

35

37

Hållen (Drömme)

23

25

Hålviken

40

42 

Hädanberg

34

35

Hälle

25

33-35

Hälsinggrubban

41

42 

Högbrännan

45

52 

Högbyn

26

34

Högbysjön

20

 

Högen

40

41

Hörnskatan

44

 

Hötjärn

41

42

upp

 

 

 

I

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Idbyn

21

 

Innertällmo

32

34

Inre Trehörningsjö

44

51 

upp

 

 

 

J

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Järvberget

32

34

Järved

42

46 

Järvvik

32

34

upp

 

 

 

K

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Kantsjö

45

52 

Karlsviken, upp till 199

43

47 

Karlsviken, 200 och uppåt

44

49 

Kasa

43

44 

Kasamark

44

45 

Kasaviken

43

44 

Kasaåsen

43

44 

Kasta

21

 

Kilen

25

27

Killingsnäs

39

40

Klingre

33

35 

Klocken

38

39 

Klubbviken

41

 

Kläppen

23

25

Komnäs

27

31

Kornsjö

20

 

Krokalviken

44

47 

Kroksjö

44

49

Kuba

33

35-36

Kubbe

21

 

Kvarnbacken

41

43

Kvaved

39

40 

Kyrkbyn

44

51 

Källfors

41

43 

Källom

36

 38

Kärrsjö

45

52 

Könsa

40

41 

upp

 

 

 

L

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Lakamark

44

45 

Lakasund

27

32-33

Leding

24

25

Lemesjö

43

47 

Lilla Mosjön

40

41 

Lillhundsjö

40

42 

Lillbacke

32

35

Lomsjövägen

35

37 

Lomviken

43

47 

Lunne

26

32

Lunnedalen

21

 

Lunneön

26

32

Långroudden

24

 

Långsele

37

38

Långvattnet

33

 35

Långviken (Trehörningsjö)

42

43

Långviken (Långviksmon)

33

 35

Lännäs

37

39

Lövbovägen (Arnäsvall)

39

40 

Lövlund

35

37 

Lövsjö

27

31

upp

 

 

 

M

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Mattarbodum

33

 35

Mattjäl

27

32-33

Mellansel

20

 

Mjäla

22

24

Mo

27

32

Moliden

20

 

Mora

34

36

Mosjö

39

40 

Mosjön

40

 41

Movattnet

28

33

Myckelgensjö

38

39

Myckling

33

35 

Myre

36

38

Måle

32

35

upp

 

 

 

N

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Nederön

26

32

Nolås

28

32-33

Nordanås

35

37 

Nordsjö (Trehörningsjö)

43

447

Nordsjö (Anundsjö)

34

35

Norrbacksjö

32

35

Norrböle

23

24

Norrflärke (Husum)

41

42 

Norrflärke (Anundsjö)

21

 

Norrgissjö upp till 199

39

41

Norrgissjö 200 och uppåt

40


Norrmesunda

23

24

Norrsvedje (Bjästa)

44

 

Norrtjärn

25

33-35

Norrvåge

45

48 

Norrvästansjö

38

41 

Norrälvsjö

34

36 

Norum

32

34

Nybyn

28

32-33

Nyfors

25

26

Nyland (Gärdal)

25

27

Nyland (Flärke)

41

43

Nyland (Sidensjö)

36

 

Nyland (Skule)

26

30-31

Nyliden

35

37 

Nyåker (Anundsjö)

32

34

Nyåker (Bjästa)

33

35-36

Nyängetsvägen (Domsjö)

39

41 

Näs (Kornsjö)

22

24

Näs (Bredbyn)

22

 

Näs (Drömme)

23

25

Näset (Arnäsvall)

33

35 

Näset (Långviksmon)

32


Näsänget

23

25

Näske

37

38

Nässjö

33

35-36

Nässjöbacken

40

 

Näsänget

28

 

Nätersjö

25

26

Nätrabölen

32

34

Nävertjäl

38

41

Nötbolandet

41-42

46

upp

 

 

 

O

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Orrvik

23

 

Ottelandet

44

47 

Ovansjö

20

 

upp

 

 

P

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Paddal

34

36

Pengsjö

32

34

Peresjö

35

36

Prästbordet

23

24

upp

 

 

R

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Ravesta

28

35

Remmarbäcken

38

39 

Remmarn

35

37 

Risbäck

34

35

Rullnäs

38

 

Ryssjö

24

25

Rödvattnet

32

34

Rössjö

23

 

Rösåsvägen (Moliden)

20

 

Rötjärn

34

35

upp

 

 

 

S

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Salberg

42

43

Saluböle

41

43 

Sandlågan

34

36

Selsta

32

34

Seltjärn

32

34 

Sillviken

27

32-33

Själand

25

33-35

Sjöbodvägen (Arnäsvall)

22

 

Sjögom

36

37

Sjöland

38

40 

Sjönäs

22

 

Skademark

41

43 

Skagshamn

38

39 

Skagsudde

38

 

Skallåsen

21

 

Skallören

40

41 

Skalmsjö

37

38 

Skede

39

40 

Skeppsmalen

38

39

Skillingen

44

 

Skommarhamn

41

 

Skorped

39

40

Skortsjö

27

32

Skrike

33

35-36

Skule

26

30-31

Skulnäs

32

34

Skureå

36

38

Slåttsvedjan

44

47 

Smedsbyn

26

34

Snickböle

25

27

Snippermovägen

25

27

Snippersjön

25

27

Solberg

32

34

Spetten

40

41 

Spjute

32

34

Stenberg

26

32

Stensnäs

34

36

Stensätter

41

42 

Stensöden

26

34

Storsandsvägen (Domsjö)

45

48 

Storsjö

32

34

Storstensvägen (Domsjö)

44

47 

Stranne

26

32

Stråsundsviken

40

42 

Ström

26

32

Strömsön

22


Stubbsand

27

32-33

Stybbersmark

24

26

Sundsvägen (Domsjö)

39

41 

Sunnansjö (Bjästa)

26

30

Sunnansjö (Gideå)

28

33

Svedje

43

48

Svedjeudden

33

35

Svedjevägen (Domsjö)

39

 

Södersel

34

35

Söderå

35

37

Sörbacksjö

38

41 

Sörberga

34

36

Sörbrynge

21

 

Sörböle

25

33-35

Sörflärke (Anundsjö)

21

 

Sörflärke (Husum)

43

44 

Sörgissjö

39

 

Sörgård

36

37

Sörmesunda

23

24

Sörsvedje (Bjästa)

44

 

Sörtjärn

25

33-35

Sörvåge

43

46

Sörvästansjö

38

41

Sörälvsjö

34

36 

upp

 

 

 

T

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Tallstigen (Domsjö)

43

46 

Teg

23

25

Tennviken

38

 

Tennåkern

24

 

Tjäl

33

35

Tjärn (Solberg)

32

34

Tjärn (Faresta)

33

35 

Tjärn (Lillbacke)

32

35

Tjärnåsen

32

35

Torsbacken

24

25

Torsböle

24

26

Tredjeviken

45

46 

Trehörningen

34

36 

Tvärlandsböle

21

 

Täfteå

24

26

Tävra

20

 

upp

 

 

 

U

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Uberg

39

40 

Ultrå

41

42 

Ulvön

34–36


Utanlandsjö

34

36 

Utby

36

37 

Uttersjö

34

35

Utås

45

46 

upp

 

 

 

V

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Varvet

45

46 

Vik (Nätra)

22

24

Vike

39

40 

Vågsnäsvägen (Domsjö)

42

43 

Vårby

42

46

Västanbäck

38

39

Västansjö

20

 

Västanå (Sunnansjö)

26

 

Västanå (Gideå)

41

42

Västanåmarken

26

30

Västeralnäs

37

40

Västeralnö

36

39

Västerbacke

20

 

Västerbillsjö

28

32-33

Västerbursjö

25

 

Västergensjö

22

 

Västergissjö

43

45 

Västergundsjö

35

36

Västerhus

37

40

Västerhusänget

37

40 

Västerlandsjö

34

36 

Västersel

25

26

Västertjäl

36

38

upp

 

 

 

Y

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Ytterböle

37

38

Yttergundsjö

35

36

Yttersel

20

 

upp

 

 

 

Å

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Å, upp till 200

23

25

Å, 300 och uppåt

25

26

Åbosjö

32

34

Ås

36

 

Åsliden

35

37 

Åte

25

33-35

Åviken

44

 

upp

 

 

Ä

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Ällön

24

 

Älvsöden

33-34

35-36 

Ängsbyn

28

33

upp

 

 

Ö

Ort

Slamtömningsvecka

Ny vecka

Öden (Bergom)

36

 

Öden (Godmersta)

40

 

Ödsbyn (Anundsjö)

21

 

Ödsbyn (Sidensjö)

36

 

Önska

44

45 

Önskan

37

39 

Önskanäset

44

51 

Östansjö

35

37

Österalnäs

37

40

Österalnö

36

39

Österbacke

20

 

Österbillsjö

28

32-33

Österbursjö

22

 

Österfannbyn

23

24

Östersel

22

24

Östertjäl

36

38

Överfälle

25

 

Överhörnäs

21

 

Övervike

28

35

Överå

38

40 

Överön

26

32

upp

 

 

 

Vanliga frågor

Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?
Läs svaret här

Handla i lösvikt

#15 Köp varor i lösvikt och slipp onödiga förpackningar. Färre förpackningar blir det också om du väljer att köpa större ekonomiförpackningar.

Fler miljötips