Slamtömning

Bild av slamtömning

Hämttider

Här ser du vilken vecka vi planerar slamtömma din brunn/tank i Örnsköldsviks kommun. Skriv din adress i sökfältet nedan, t ex Småvägen 2 eller Djupsjö 222. Klicka sedan på din adress i listan som visas. Tänk på att inte vara för specifik i din sökning och skriv endast adresser som används på traditionell post.

OBS! Tänk på att angiven tidpunkt är preliminär och att eventuella störningar publiceras separat med rubriken ”Försenad slamtömning” eller "Tidigarelagd slamtömning".

Låt oss meddela när slambilen kommer

Har vi dina kontaktuppgifter meddelar vi när slambilen kommer via e-post eller sms 1-2 veckor innan tömningstillfället. Via e-post/sms skickar vi även bekräftelse efter tömning samt information om eventuella problem vid töm­ningen. Dina kontaktuppgifter och hur du vill bli kontaktad uppger du enkelt enkelt via nedanstående länk.

Registera kontaktuppgifter

När kommer slambilen?

Du som har brunn

Ordinarie slamtömningsperiod är vecka 18–45. Under förutsättning att vi har dina kontaktuppgifter får du en avisering via e-post eller sms ungefär en vecka innan tömningstillfället. Preliminär tidpunkt för när vi kommer till dig framgår även i vår sökfunktion ovan.

OBS! För närvarande kan du inte få någon ny avisering om du av någon anledning begär eller får ett nytt tömningstillfälle. Tänk även på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.

Registrera kontaktuppgifter

*Du som har sluten tank

Du som har sluten tank och inte ingår i den ordinarie slamtömningsturen vecka 18–45, beställer tömning vid behov via Mivas kundservice. Budad tömning sker inom 7 arbetsdagar och akuttömning inom 24 timmar.

Med utgångspunkt från när den ordinarie slamtömningen sker i ditt område finns möjlighet att an­mäla flera tömningar vid fasta tidpunkter under året. Dessa tidpunkter ligger sedan kvar i vårt kundsystem till dess att du meddelar annat.

Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

För att underlätta slamtömningen tipsar vi om några praktiska regler. Reglerna är viktiga att följa för att du som fastighetsägare ska slippa onödiga utgifter på grund av att vi inte kunnat tömma din avloppsanläggning.

Praktiska regler vid slamtömning

Ny tömningsmetod - så fungerar det

Från och med 2020 genomför vi deltömningar som standard i vissa delar av kommunen. Deltömning innebär att slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. När allt slam sugits upp ur brunnen förs vattnet med alla mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir slammet.

Läs om hur slamtömningen går till

Extra slamtömning

Extra slamtömning kan beställas via kundservice. Vid behov av akut tömning efter kontorstid, ring vårt nummer för felanmälan, 0660-330 330.

Läs hur snart extra tömning genomförs

Taxa och tilläggstjänster

Avgifter för slamtömning med tilläggsavgifter ingår i taxan för hushållsavfall.

Läs mer om taxan för hushållsavfall

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Miva i sin tur en entreprenör och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Miva.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?
Läs svaret här

Sug upp fettet

#2 Sug upp fett i stekpannan med hushållspapper.

Fler miljötips