Slamtömning

Hämttider

Här ser du vilken vecka vi planerar slamtömma din brunn/tank i Örnsköldsviks kommun. Skriv din adress i sökfältet nedan, t ex Småvägen 2 eller Djupsjö 222. Klicka sedan på din adress i listan som visas. Tänk på att inte vara för specifik i din sökning och skriv endast adresser som används på traditionell post.

OBS! Tänk på att angiven tidpunkt är preliminär och att eventuella störningar publiceras separat med rubriken ”Försenad slamtömning”.

När kommer slambilen?

Du som har brunn: Ordinarie slamtömningsperiod är vecka 18–45. Via slamsöken ovan få du veta ungefär när slambilen beräknas komma. Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.

Cirka en vecka innan tömningstillfället får du även en avisering via e-post eller sms. För att det ska fungera behöver vi dina kontaktuppgifter och information om hur du helst vill bli kontaktad. Detta fixar du enkelt via nedanstående länk. Via e-post/sms skickar vi även kvitto efter tömning samt information om eventuella problem i samband med tömning.
Registrera kontaktuppgifter

*Du som har sluten tank: Du som har sluten tank och inte ingår i den ordinarie slamtömningsturen vecka 18–45, beställer tömning vid behov via Mivas kundservice. Budad tömning sker inom 7 arbetsdagar och akuttömning inom 24 timmar.

Med utgångspunkt från när den ordinarie slamtömningen sker i ditt område finns möjlighet att an­mäla flera tömningar vid fasta tidpunkter under året. Dessa tidpunkter ligger sedan kvar i vårt kundsystem till dess att du meddelar annat.

Extra slamtömning

Extra slamtömning kan beställas via kundservice. Vid behov av akut tömning efter kontorstid, ring vårt nummer för felanmälan, 0660-330 330.
Läs hur snart extra tömning genomförs

Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

För att underlätta slamtömningen tipsar vi om några praktiska regler. Reglerna är viktiga att följa för att du som fastighetsägare ska slippa onödiga utgifter på grund av att vi inte kunnat tömma din avloppsanläggning.
Praktiska regler vid slamtömning

Taxa och tilläggstjänster

Avgifter för slamtömning med tilläggsavgifter ingår i taxan för hushållsavfall.
Läs mer om taxan för hushållsavfall

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Miva i sin tur en entreprenör och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Miva.

Bild av slamtömning

Tandkräm utan triclosan

#19 Köp tandkräm utan triclosan. Triclosan är ett bakteriedödande medel som bland annat tillsätts i tandkräm. Detta är oftast onödigt och triclosan kan anrikas i miljön och skada både människor och natur. Triclosan kan även förekomma i exempelvis deodoranter, tvål, tandkräm och rengöringsmedel.

Fler miljötips