Varför slutar ni med mobil återvinningscentral på de mindre orterna under sommaren?

Miva har beslutat att satsa på fyra nya återvinningscentraler eftersom det ger bättre tillgänglighet, ökad säkerhet och minskade transporter (flytten av den mobila återvinningscentralen upphör och större containrar kan användas). Det finns även anledning att tro att utsorteringen kommer att öka och att antalet fraktioner blir fler. Detta innebär behov av större ytor än de tillfälliga ytor som idag används för de mobila återvinningscentralerna. Redan idag har vi platsbrist för den mobila återvinningscentralen på vissa orter, speciellt utanför serviceorterna. Det är svårt att hitta tillgängliga och tillräckligt stora ytor, som privata markägare dessutom ska vara intresserade av att upplåta för detta ändamål.

När de mobila återvinningscentralerna slutar att cirkulera kommer vissa kunder att få längre till de fasta återvinningscentralerna på serviceorterna, men genom att etablera de nya återvinningscentralerna på just serviceorterna kan besöket på återvinningscentralen lättare göras i anslutning till andra ärenden eller när man passerar servieorten. Besöken på återvinningscentralen kan lättare ingå i hushållens vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet vid ett par tillfällen varje år.

Vanliga frågor

Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?
Läs svaret här

Klipp med alkylatbensin

#20 Ska du klippa gräsmattan med motorgräsklippare, använd alkylatbensin och helst svanenmärkt fyrtaktsmotor med katalysator.

Fler miljötips