Kommer mindre avfall att lämnas in när de mobila återvinningscentralerna försvinner?

Man kan tycka att det borde finnas en viss mängd avfall i samhället. Andra kommuner har däremot erfarenhet att avfallsmängderna ökar markant när nya återvinningscentraler med liknande utformning som den ordinarie återvinningscentralen har öppnat. Ur den aspekten är det därför inte troligt att de avfallsmängder som lämnas in kommer att minska för att insamlingsplatsen finns ett par mil bort en gång i veckan istället för någon kilometer bort två gånger om året. I så fall har vi ett annat problem som handlar om information, motivation och förståelse.

Vanliga frågor

Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?
Läs svaret här

Hoppa över förtvätten

#14 I vår kommun är vattnet mjukt, vilket innebär att tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Det innebär också att du kan hoppa över förtvätt om inte tvätten är hårt smutsad.

Fler miljötips