Hur ska återvinningscentralerna utformas och vad kan lämnas?

De nya återvinningscentralerna kommer i stor utsträckning likna Må återvinningscentral med exempelvis en nivåskillnad mellan fordon och plats dit avfallet ska slängas. De nya återvinningscentralerna har dessutom lika stora containrar som på Må, vilket gör att flera avfallsslag kan hämtas och köras direkt till vidare behandling utan att transporteras till Må för mellanlagring. Sammantaget blir de nya återvinningscentralerna mer tillgängliga, bekväma och säkra för både våra kunder och vår personal.

De fyra nya återvinningscentralerna kommer att se likadana ut och är uppbyggda som ett u. Efter infarten finns ett antal avfallsfickor i samma nivå som körbanan. Här lämnas trädgårdsavfall, betong, porslin, jord, sten och vitvaror. Sedan följer uppfarten till rampen där övrigt avfall slängs ner i containrar eller lämnas i byggnaden för elektronikavfall och farligt avfall. Precis som på Må återvinningscentral finns tre filer varav den mittersta filen ska hållas fri för genomfart. Här finns även möjlighet att lämna möbler och heminredning för återbruk så att andra kan få glädje av det du tröttnat på.

Vanliga frågor

Hur vet jag när slambilen kommer?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips