Är det verkligen miljövänligt när många får längre till en återvinningscentral?

De mobila återvinningscentralerna flyttas idag 39 gånger per år då en lastbil med släp och kranbil kör 3-4 turer bara för att flytta containrar, personalbod och containrar för farligt avfall mellan de olika orterna vi besöker. Sammantaget innebär det många, tunga transporter och hård miljöbelastning bara för att flytta själva återvinningscentralen.

Med nya återvinningscentraler kan större containrar användas och genom konstruktionen av centralerna och det sätt kunderna lämnar sitt avfall fylls varje container mer effektivt. Flera avfallsslag kan dessutom hämtas direkt vid de nya återvinningscentralerna utan att transporteras till Må för mellanlagring. Transporterna kommer att minska och därmed miljöbelastningen.

Det är riktigt att vissa kunder kommer att få längre till en återvinningscentral när de mobila återvinningscentralerna slutar att cirkulera, men genom att etablera de nya återvinningscentralerna på just serviceorterna kan besöket på återvinningscentralen lättare göras i anslutning till andra ärenden eller när man passerar servieorten. Besöken på återvinningscentralen kan lättare ingå i hushållens vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet vid ett par tillfällen varje år.

Vanliga frågor

Erbjuds även fritidshus möjlighet till separat insamling av matavfall?
Läs svaret här

Hoppa över förtvätten

#14 I vår kommun är vattnet mjukt, vilket innebär att tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Det innebär också att du kan hoppa över förtvätt om inte tvätten är hårt smutsad.

Fler miljötips