Frågor och svar om nya återvinningscentraler

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring vår satsning att bygga nya återvinningscentraler på serviceorterna. Klicka på frågan för att se svaret och tänk på att listan fortlöpande kompletteras med nya frågor.

 • När invigs de nya återvinningscentralerna?
  Under februari inviger vi våra återvinningscentraler i Bjästa och Bredbyn. Mivas ordförande Jim Sunedlin och VD Gerth Mattebo inviger de nya återvinningscentralerna och alla är varmt välkommen!Invigning Bjästa
  Onsdag 7 februari, kl 13.00
  Invigning Bredbyn
  Måndag 5 februari, kl 13.00
  Under november 2018 inviger vi återvinningscentralerna i Björna och Husum under samma festliga former.Invigning Björna
  Tisdag 6 november, kl 13.00
  Invigning Husum
  Torsdag 8 november, kl 13.00
   
 • Kan företag besöka de nya återvinningscentralerna?
  Precis som på Må återvinningscentral kan företag lämna sitt verksamhetsavfall på de nya återvinningscentralerna. Detta under förutsättning att fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. För detta betalar företag ett fast enhetspris. Farligt avfall debiteras per kilo enligt prislista. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som företag betalar. Traktorer och tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista. Läs mer på vår webbplats miva.se eller fråga vår personal på återvinningscentralen.
 • Var finns de nya återvinningscentralerna?
  Bjästa återvinningscentral finns på Ariavägen 3 i Bjästa intill Övik Energis värmeverk. Infart från Sidensjövägen via Duettvägen.Bredbyn återvinningscentral finns i industriområdet på Prästbordet 205 i Bredbyn intill Anundsjö Bygg. Ny infart från väg 348 intill Anundsjö Bygg.Björna återvinningscentral kommer att finnas på en förlängning av Hagvägen i Björna öster om Björnavagnar. Adressen blir Hagvägen 5.Husum återvinningscentral kommer att finnas på Dombäck 241 strax intill Åke Sjöströms AB. Infart från väg 1073.Trots att återvinningscentralerna i Björna och Husum inte kommer att stå färdiga förrän hösten 2018 upphör det nuvarande systemet med mobila återvinningscentraler när Bjästa och Bredbyn öppnar sina återvinningscentraler februari 2018. I Björna och Husum kommer vi då att parkera våra två mobila återvinningscentraler tills de nya anläggningarna invigs. Samtliga fyra orter har med andra ord tillgång till en återvinningscentral varje vecka från och med februari 2018. Fram till invigningen av återvinningscentralerna kommer vi att finnas i Dombäck och Åke Sjöströms AB i Husum samt vid Mivas före detta arbetscentral och brandstationen på Järnvägsgatan 10 i Björna.
 • Vad kan jag lämna på de nya återvinningscentralerna?

  Här kan du lämna samma avfall som du tidigare lämnade på den mobila återvinningscentralen, det vill säga grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall. Visst avfall kan inte lämnas på de nya återvinningscentralerna. Det gäller asbest, fat med spillolja och okända kemikalier som hänvisas till Må återvinningscentral samt brandsläckare och däck som hänvisas till återförsäljare. Sedan finns ett antal avfallsslag som du inte kan lämna på någon av våra återvinningscentraler, exempelvis bilar, sprängämnen, ensilageplast och läkemedel. Mer om detta finns att läsa på vår webbplats miva.se och på våra återvinningscentraler.På de nya återvinningscentralerna finns även möjlighet att lämna möbler, heminredning och cyklar som du tröttnat på, men som för den skull inte behöver kasseras. Uttjänta möbler tas om hand och renoveras av de som deltar i Startpunktens verksamhet, och reparerade möbler säljs i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.På de nya återvinningscentralerna finns även Myrorna insamlingscontainer där du lämnar kläder, skor, accessoarer och hemtextil.
 • Kommer mindre avfall att lämnas in när de mobila återvinningscentralerna försvinner?

  Man kan tycka att det borde finnas en viss mängd avfall i samhället. Andra kommuner har däremot erfarenhet att avfallsmängderna ökar markant när nya återvinningscentraler med liknande utformning som den ordinarie återvinningscentralen har öppnat. Ur den aspekten är det därför inte troligt att de avfallsmängder som lämnas in kommer att minska för att insamlingsplatsen finns ett par mil bort en gång i veckan istället för någon kilometer bort två gånger om året. I så fall har vi ett annat problem som handlar om information, motivation och förståelse.
 • Är det verkligen miljövänligt när många får längre till en återvinningscentral?

  De mobila återvinningscentralerna flyttas idag 39 gånger per år då en lastbil med släp och kranbil kör 3-4 turer bara för att flytta containrar, personalbod och containrar för farligt avfall mellan de olika orterna vi besöker. Sammantaget innebär det många, tunga transporter och hård miljöbelastning bara för att flytta själva återvinningscentralen.Med nya återvinningscentraler kan större containrar användas och genom konstruktionen av centralerna och det sätt kunderna lämnar sitt avfall fylls varje container mer effektivt. Flera avfallsslag kan dessutom hämtas direkt vid de nya återvinningscentralerna utan att transporteras till Må för mellanlagring. Transporterna kommer att minska och därmed miljöbelastningen.Det är riktigt att vissa kunder kommer att få längre till en återvinningscentral när de mobila återvinningscentralerna slutar att cirkulera, men genom att etablera de nya återvinningscentralerna på just serviceorterna kan besöket på återvinningscentralen lättare göras i anslutning till andra ärenden eller när man passerar servieorten. Besöken på återvinningscentralen kan lättare ingå i hushållens vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet vid ett par tillfällen varje år.
 • Var kan jag vända mig om jag har fler frågor?
  Kontakta projektledare Peter Westin via telefon 0660-330 355 eller e-post peter.westin@miva.se
 • Var kan jag läsa mer om projektet och dess tidplan?
  Löpande information om projektet finns här på vår webbplats miva.se/nya.
 • Innebär den här satsningen att taxan kommer att höjas?
  Byggandet av fasta återvinningscentraler är en mångmiljonsatsning, vilket kan komma att påverka taxan för hushållsavfall med en höjning på uppskattningsvis 10-15% på grundavgiften.
 • Hur ska de nya återvinningscentralerna finansieras?
  Mivas återvinningscentraler finansieras genom taxan för hushållsavfall som varje fastighetsägare betalar. För hushållsavfall delas taxan in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Det är grundavgiften som finansierar besök vid någon av återvinningscentralerna.
 • Kommer det finnas möjlighet att lämna saker till återanvändning?
  På de nya återvinningscentralerna finns även möjlighet att lämna möbler, heminredning och cyklar som du tröttnat på, men som för den skull inte behöver kasseras. Uttjänta möbler tas om hand och renoveras av de som deltar i Startpunktens verksamhet, och reparerade möbler säljs i Startpunktens återvinningsbutik på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.På de nya återvinningscentralerna finns även Myrorna insamlingscontainer där du lämnar kläder, skor, accessoarer och hemtextil.
 • Kan jag slänga mina förpackningar vid de nya återvinningscentralerna?
  Serviceorterna har redan idag återvinningsstationer centralt placerade som kan nyttjas dygnet runt. Det planeras därför inte för någon förpackningsinsamling på återvinningscentralerna. 
 • När kommer återvinningscentralerna att vara öppna?
  De nya återvinningscentralerna kommer att ha öppet en dag i veckan, vilket gör att lämningen av avfall lättare kan ingå i hushållens vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet vid ett par tillfällen varje år. Varje ort har en egen dag i veckan. Under högsäsong kommer centralerna att ha extra öppethållande vilket i god tid annonseras i Tidningen 7 och på vår webbplats miva.se.Bredbyn har öppet måndagar 13.00–20.00Björna har öppet tisdagar 13.00–20.00Bjästa har öppet onsdagar 13.00–20.00Husum har öppet torsdagar 13.00–20.00
 • Kommer det att uppstå lukt från återvinningscentralerna?
  Det är viktigt att poängtera att det är matavfall som orsakar dålig lukt av sopor och matavfall kommer inte att samlas in eller mellanlagras på de nya återvinningscentralerna. Dålig lukt kommer med andra ord inte att uppstå eller vara något problem.
 • Vad blir skillnaden för mig som kund när det blir nya återvinningscentraler?
  Med byggandet av fyra nya återvinningscentraler kan Miva inom kommunen erbjuda möjlighet att slänga hushållets grovavfall på fem olika platser varje vecka, året runt. Satsningen innebär att vi kan skapa en miljö som i stor utsträckning liknar den på Må återvinningscentral med exempelvis en nivåskillnad (ramp) mellan fordon och plats dit avfallet ska slängas vilket underlättar avlämningen.
 • Hur ska återvinningscentralerna utformas och vad kan lämnas?
  De nya återvinningscentralerna kommer i stor utsträckning likna Må återvinningscentral med exempelvis en nivåskillnad mellan fordon och plats dit avfallet ska slängas. De nya återvinningscentralerna har dessutom lika stora containrar som på Må, vilket gör att flera avfallsslag kan hämtas och köras direkt till vidare behandling utan att transporteras till Må för mellanlagring. Sammantaget blir de nya återvinningscentralerna mer tillgängliga, bekväma och säkra för både våra kunder och vår personal.De fyra nya återvinningscentralerna kommer att se likadana ut och är uppbyggda som ett u. Efter infarten finns ett antal avfallsfickor i samma nivå som körbanan. Här lämnas trädgårdsavfall, betong, porslin, jord, sten och vitvaror. Sedan följer uppfarten till rampen där övrigt avfall slängs ner i containrar eller lämnas i byggnaden för elektronikavfall och farligt avfall. Precis som på Må återvinningscentral finns tre filer varav den mittersta filen ska hållas fri för genomfart. Här finns även möjlighet att lämna möbler och heminredning för återbruk så att andra kan få glädje av det du tröttnat på.
 • Hur kan det bli en säkrare miljö vid fasta återvinningscentraler?
  De mobila återvinningscentralerna placeras idag på platser utan inhängning där containrarna för de olika avfallsslagen ställs på marken. Generellt är det svårt att fylla containrarna effektivt och kunderna kan många gånger ha problem att lämna sitt avfall. Sammantaget utgör det en riskabel miljö för både kunder och personal. Platserna kommer även att vara inhägnade för att förhindra stöld/inbrott och problem med avfall som dumpas när centralen inte är öppen.
 • Varför slutar ni med mobil återvinningscentral på de mindre orterna under sommaren?
  Miva har beslutat att satsa på fyra nya återvinningscentraler eftersom det ger bättre tillgänglighet, ökad säkerhet och minskade transporter (flytten av den mobila återvinningscentralen upphör och större containrar kan användas). Det finns även anledning att tro att utsorteringen kommer att öka och att antalet fraktioner blir fler. Detta innebär behov av större ytor än de tillfälliga ytor som idag används för de mobila återvinningscentralerna. Redan idag har vi platsbrist för den mobila återvinningscentralen på vissa orter, speciellt utanför serviceorterna. Det är svårt att hitta tillgängliga och tillräckligt stora ytor, som privata markägare dessutom ska vara intresserade av att upplåta för detta ändamål.När de mobila återvinningscentralerna slutar att cirkulera kommer vissa kunder att få längre till de fasta återvinningscentralerna på serviceorterna, men genom att etablera de nya återvinningscentralerna på just serviceorterna kan besöket på återvinningscentralen lättare göras i anslutning till andra ärenden eller när man passerar servieorten. Besöken på återvinningscentralen kan lättare ingå i hushållens vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet vid ett par tillfällen varje år.
 • När startar byggnationerna?
  Byggnationerna av de två första centralerna i Bjästa och Bredbyn startar under 2017 och de kommer att vara i drift vid årsskiftet 2017/2018. Centralerna i Björna och Husum kommer att börja byggas vid årsskiftet 2017/2018 och stå klar hösten 2018. Tidplan finnas här på projektsidan miva.se/nya.
 • Exakt var kommer ni att bygga på de olika orterna?
  Målsättningen har varit att hitta kommunal mark centralt på orten med närhet till återvinningsstation och bebyggelse. De planerade lokaliseringarna är följande:Bjästa (Norrsvedje 20:1)Föreslagen placering är i industriområdet längs Sopranvägen/Ariavägen invid värmeverket. Adress Ariavägen 3,Björna (Björna 2:154)Föreslagen placering är i industriområdet öster om Björnavagnar. Till återvinningscentralen planeras en förlängning av vägen förbi Björnavagnar. Adress Hagvägen 5.Bredbyn (Anundsjö-Prästbord 1:121)Föreslagen placering är i industriområdet där verksamheterna Anundsjö Bygg, Edvardssons och Polarbageriet idag är etablerade. Platsen ligger öster om befintliga verksamheter. Adress Prästbordet 205.Husum (Dombäck 1:477)Föreslagen placering är i Dombäck vid Åke Sjöström AB vid flisterminalen. Adress Dombäck 241.
 • Varför har ni valt att bygga nya återvinningscentraler i just Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum?
  Utifrån kommunens landsbygdsstrategi har serviceorterna pekats ut som lämpliga lokaliseringar. I samråd med kommunens tillväxtavdelning, som arbetar med mark- och planeringsfrågor i kommunen, har lämpliga lokaliseringar analyserats bland annat utifrån utrymmesbehov, färdigställda grusplaner och kommunal mark.
 • Varför har ni valt att ersätta mobila återvinningscentralen med nya återvinningscentraler?
  Säkerhet, tillgänglighet och miljöomtanke är några argument till varför Miva satsar på fasta återvinningscentraler i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum istället för ett mobilt system. Med nya återvinningscentraler kan större containrar användas och genom konstruktionen av centralerna och det sätt kunderna lämnar sitt avfall fylls varje container mer effektivt. Transporterna minskar också genom att de flyttar som sker av den mobila centralen vid minst ett par tillfällen varje månad försvinner. Flera avfallsslag kan dessutom hämtas direkt vid de fasta återvinningscentralerna utan att transporteras till Må för mellanlagring. Transporterna kommer att minska och därmed miljöbelastningen.De mobila återvinningscentralerna flyttas idag 39 gånger per år då en lastbil med släp och kranbil kör 3-4 turer bara för att flytta containrar, personalbod och containrar för farligt avfall mellan de olika orterna vi besöker.Kundundersökningar visar dessutom att fyra av fem önskar fasta återvinningscentraler istället för det nuvarande mobila systemet. Jämfört med snittet i Sverige har vi dessutom få fasta återvinningscentraler i förhållande till kommunens yta och befolkningsmängd.

Vanliga frågor

Min slambrunn ska tömmas men vägen är dålig, vad gör jag?
Läs svaret här

Ge bort en upplevelse

#23 Ge bort upplevelser och tjänster istället för vanliga paket, t ex ett bio- eller restaurangbesök.

Fler miljötips