Ny återvinningscentral i Björna

Placering

De nya återvinningscentralen byggs på en förlängning av Hagvägen i industriområdet där Björnavagnar idag är etablerad. Adressen är Hagvägen 5 och ligger öster om Björnavagnar.

Den aktuella tomten Björna 2:154 ligger på kommunal mark och är detaljplanerad för industriändamål. Till återvinningscentralen byggs en förlängning av vägen förbi Björnavagnar.

Byggstart

Bygget påbörjades januari 2018. Invigning kommer att ske tisdag den 6 november 2018 kl 13.

Öppethållande

Björna återvinningscentral kommer att ha öppet tisdag varje vecka mellan kl 13–20. Läs mer Björna återvinningscentral

Synpunkter och frågor

Löpande information ges på den här sidan där vi även besvarat de vanligaste frågorna. Övriga frågor kan ställas till projektledare Peter Westin via telefon 0660-330 355 eller e-post peter.westin@miva.se

Placering av Björna återvinningscentral

Moppa med vatten

#32 För att få rena och skinande golv krävs oftast inga kemikalier och det är inte alltid nödvändigt att plocka fram dammsugaren. Torrmoppning eller att moppa med vatten brukar räcka.

Fler miljötips