Genomskinliga säckar på våra återvinningscentraler

Från och med den 1 juni 2017 kommer vi endast tillåta genomskinliga säckar på våra återvinningscentraler. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Mivas återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket avfall levereras i svarta eller färgade sopsäckar, vilket ställer till en del problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat, men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, färgburkar och oljefilter där det inte hör hemma.

Från och med den 1 juni 2017 ska det avfall som lämnas på våra återvinningscentraler därför vara packat i genomskinliga sopsäckar. Vi gör det för att minska mängden felsorterat avfall eftersom personalen har en chans att se vad som finns i säckarna.

Du som besöker oss efter den 1 juni 2017 och har packat ditt avfall i svarta sopsäckar ges möjlighet att sortera på plats. Under en övergångsperiod kommer vi även att bjuda på genomskinliga sopsäckar vid våra återvinningscentraler. Vi har även informerat en stor del av de butiker som säljer svarta sopsäckar att de bör erbjuda genomskinliga sopsäckar i fortsättningen.

Kravet på genomskinliga sopsäckar är ingenting vi är först med, utan de flesta kommuner i exempelvis Västerbottens län har infört detta. Alla kommuner i Västernorrlands län kommer att införa detta samtidigt.

Frågor

Kontakta Mivas kundservice.

Spola snålt

#39 Om du inte har en snålspolande toalett kan du minska vattenförbrukningen genom att lägga något som tar upp volym i vattenbehållaren, till exempel en flaska med vatten.

Fler miljötips