Elavfall i butik

En viktig insats för miljön är att se till att inget farligt avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små mängder. För att underlätta möjligheten att lämna farligt avfall testar Miva därför ett nytt insamlingsskåp för smått elavfall.

Från och med mars 2019 kan privatpersoner enkelt och snabbt lämna batterier, lampor och smått elavfall när de handlar. EL:IN är ett insamlingsskåp som Miva på försök placerat i tre butiker i Örnsköldsviks kommun. Syftet är att underlätta möjligheten att lämna några vanliga typer av elavfall. 

Närmaste insamlingsskåp

Coop Själevad

Karlslundsvägen 1, Själevadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemköp Stora Torget

Stora Torget 3, Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ICA Kvantum

Ångermanlandsgatan 24, Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mivas huvudkontor

Sjögatan 4A, Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamlingsskåpet EL:IN

I skåpet kan mindre elavfall lämnas som exempelvis mobiltelefoner, laddare, hörlurar, eltandborstar, rakapparater och USB-minnen. Större elektronikavfall samt övrigt farligt avfall lämnas även fortsättningsvis på våra återvinningscentraler. Där kan man naturligtvis också precis som vanligt lämna mindre elavfall, batterier och lampor.

Utvärdering om permanent lösning

2019 blir en försöksperiod med insamlingsskåp i tre butiker. Därefter kommer systemet att utvärdas innan beslut tas om en permanent lösning med eventuellt fler utplacerade skåp.

Så går det till

Byt en gammal mot en ny

Butiker med en försäljningsyta mer än 400 kvadratmeter är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett mängd och oavsett om du köper några elprodukter eller inte. Du kan alltså lämna in mobilen, laddaren, hårfönen, elvispen eller den batteridrivna leksaken om yttermåtten är mindre än 25 cm.

När du köper en ny elprodukt eller lampa i en mindre butik kan du lämna din gamla elprodukt med motsvarande funktion enligt ”en-mot-en-principen”. Om du till exempel köper en ny mobilladdare kan du lämna in din gamla utan kostnad. Butiken lämnar sedan vidare det insamlade materialet till ett godkänt insamlingssystem för återvinning.

Frågor

Kontakta utredare Anna Näsholm Gidlund via telefon 0660-330 362 eller e-post anna.nasholm.gidlund@miva.se

Rensa ut gamla kemikalier

#16 Rensa ut gamla kemikalier och lämna till en återvinningscentral. Välj sedan miljömärkta varor och undvik kemikalier om det går. Många husmorsknep är både effektiva och snälla mot miljön.

Fler miljötips