Svenskt Lantbrukstjänst AB

Djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (t ex kött, mjölk och ägg) får inte grävas ner. De ska transporteras bort av Svensk Lantbrukstjänst AB som nås på telefon 010-490 99 00. Döda djur tas inte emot på våra återvinningscentraler

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips