Svensk Däckåtervinning

Däck omfattas av producentansvaret och därför är Miva inte skyldig att ta emot däck. Förenklat innebär det att de som producerat däcken också är ansvariga för att omhänderta uttjänta däck. Alla typer av däck hänvisas till återförsäljare/däckfirmor och till Svensk Däckåtervinning, 08-50 60 10 55.

Driftinformation

Tygpåse till affären

#5 Ta med tygpåsen till affären eller använd plastkassen flera gånger.

Fler miljötips