DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Innan du kommer till Må avfallsanläggning

Transportören ska ha tillstånd

Du som transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd för detta om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år. För mindre mängder räcker en anmälan till Länsstyrelsen. Läs mer om detta på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats.

Till Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna farligt avfall?

Farligt avfall från verksamheter får endast lämnas till - eller tas emot av - dem som har särskilt tillstånd för att omhänderta det farliga avfallet. Miva har givetvis ett sådant tillstånd.

Verksamheter som hanterar farligt avfall har även en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Innan du kommer till vår avfallanläggning ska du därför fylla i ett transportdokument för farligt avfall.

Läs hur du rapporterar farligt avfall

Oavvattnat slam

För att lämna oavvattnet slam som exempelvis rens från gatubrunnar eller avloppsledningar ska en särskild blankett fyllas i. Deklarationsblanketten ska fyllas i och skickas till oss innan avfallet kan tas emot vid anläggningen.

Blankett för oavvattnat slam Pdf, 152.7 kB. (Pdf, 152.7 kB)

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.