DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Det här kan du lämna på Må avfallsanläggning

I listan längre ner på sidan redovisas vilket avfall som kan lämnas på Må avfallsanläggning. Här framgår även vilket artikelnummer varje avfallsslag har. Artikelnumret ska anges i samband med invägningen när du besöker Må avfallsanläggning. Om du är osäker på vilken artikel du ska välja, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Viktigt att tänka på!

Du som är företagskund och lämnar ditt avfall innehållande asbest på Må avfallsanläggning bör se till att det är väl inplastat och igentejpat för att undvika dammning. Damm som innehåller asbestfibrer kan vid inandning orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Har du större mängder så kan du lägga asbesten på en pall som möjliggör avlastning med traktor. Börja då med att först lägga plast på pallen, stapla asbestskivorna ca 50 cm högt. Omslut allt med plast och tejpa alla skarvar så att det blir helt tätt. Se till att ha tillräckligt stor pall så att asbesten inte sticker utanför pallen. Kollit ska vara märkt enligt gällande regelverk. Observera att det inte får tippas av, med risk för att inplastningen går sönder och asbestdamm läcker ut.

Vi ber dig kontakta personalen på återvinningscentralen när du lämnar ditt avfall innehållande asbest.

För mer information, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Prislista för verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning (fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall)

Typ av avfall

Pris ex moms

Osorterat avfall¹

Viktigt! Farligt avfall ska alltid lämnas separat och får aldrig ingå i eller blandas med några andra fraktioner. 

2 100 kr/ton

Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x 20 cm)

1 430 kr/ton

Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm)

2 000 kr/ton

Deponirest

1 800 kr/ton

Gips

1 500 kr/ton

Träavfall, rent trä

1 200 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm)

500 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm)

1 500 kr/ton

Metallskrot

0 kr/ton

Ris och kvistar

500 kr/ton

Ris och löv, blandat

600 kr/ton

Stubbar

1 950 kr/ton

Slam från fettavskiljare

1 300 kr/ton

Oavvattnat slam

1 100 kr/ton

Matfett och matolja

2,50 kr/kgFarligt avfall

Viktigt! Nya regler med krav på att företag ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall. Läs mer


Impregnerat trä

2 600 kr/ton

Asbest

1 650 kr/ton

Färgburkar

8 kr/kg

Oljefilter/absol/lösningsmedel

10 kr/kg

Syror/baser/glykol/sprayburkar (färg)

15 kr/kg

Sprayburkar (isocyanater)

25 kr/kgAvfall med producentansvar som lämnas utan kostnad

Lysrör

0 kr

Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor)

0 kr

Småbatterier

0 kr

Elektronik från företag

0 kr

Kyl och frys

0 kr

¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall (t ex elektronik, kemikalier och impregnerat trä).
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360, för mer information.

Driftinformation