Det här kan du inte lämna på Må återvinningscentral

Allt avfall kan inte lämnas på Må återvinningscentral. Här har vi listat det som ska tas om hand på annat sätt.

Avfall från om- eller tillbyggnad av hus

Avfall från om- eller tillbyggnad av hus samt fast inredning är inte hushållsavfall. Denna typ av avfall är verksamhetsavfall och hänvisas till Må avfallsanläggning 

Bilar

Hänvisas till BilRetur, 08-21 63 70

Båtar (skrotning av fritidsbåtar)

Hänvisas till Båtskrotenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 0734-30 40 88

Däck

Hänvisas till återförsäljare/däckfirmor och Svensk Däckåtervinning, 08-50 60 10 55

Ensilageplast

Hänvisas till Ensilageplast Svensk Retur, 0771-11 11 22

Fat med spillolja

Kontakta Mivas kundservice, 0660-330 400

Fyrverkerier och smällare

Hänvisas till Polisen, 114 14

Förpackningar och tidningar

Hänvisas till FTIs återvinningsstation, 0200-88 03 11. Närmaste återvinningsstation finns vid infartsgrindarna till Må.

Gasoltuber, kolsyrepatroner

Hänvisas till återförsäljare

Läkemedel

Hänvisas till närmaste apotek

Matavfall

Släng i ditt bruna sopkärl för matavfall eller i ditt gröna sopkärl om du ännu inte sorterar matavfall separat.

Restavfall (hushållsavfall)

Släng i ditt gröna sopkärl för hushållsavfall.

Sprutor och kanyler

Hänvisas till närmaste apotek

Sprängämnen

Hänvisas till Polisen, 114 14

Vapen och ammunition

Hänvisas till Polisen, 114 14

Driftinformation