DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Verksamhetsavfall på övriga återvinningscentraler

Adresser och öppettider

Bjästa återvinningscentral
Björna återvinningscentral
Bredbyn återvinningscentral
Husum återvinningscentral

Det här kan du lämna

På återvinningscentralen lämnar ni företagets sorterade verksamhetsavfall. Det är avfall som uppkommer i verksamheter som industrier, butiker eller tjänsteföretag. Det kan vara träavfall, byggavfall eller mindre mängder farligt avfall.
Läs mer om vilket avfall du kan lämna

Det här kan du inte lämna

Vanliga hushållssopor får inte lämnas på återvinningscentralen. Inte heller förpackningsmaterial.
Läs mer om vilket avfall du inte kan lämna

Kostnad

Företag betalar ett enhetspris vid sina besök på återvinningscentralen. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som ert företag betalar. Varje gång ni besöker återvinningscentralen betalar ni en fast avgift (300 kr) och kan då lämna upp till 2 m³ avfall. För det som överstiger 2 m³ betalar ni en tilläggsavgift per m³. Ni kan även köpa ett 10-kort för 3 000 kr. Farligt avfall debiteras per kilo enligt separat prislista.
Prislista för verksamhetsavfall

För att debiteringen ska fungera måste ni ha ett kundnummer som är kopplat till ert företag och genererar en faktura i slutet av månaden. Enklast skaffar ni ett kundnummer vid ert första besök hos oss. Prata med personalen på återvinningscentralen eller klicka på länken här nedanför.
Bli företagskund

Farligt avfall

Ska ditt företag lämna farligt avfall måste ni alltid kontakta och få hjälp av vår personal. Detta för att det farliga avfallet ska vägas och debiteras utifrån vikt. Farligt avfall ingår alltså inte i det fasta enhetspriset. Från och med den 15 mars måste företaget även fylla i och ta med en transportdokument där det farligt avfallet redovisas.
Rapportera farligt avfall - så gör du

Tänk på att ditt företag maximalt kan lämna 25 liter spillolja och 25 kilo övrigt farligt avfall. Större mängder hänvisas till Må återvinningscentral i Örnsköldsvik.

Elektronik och vitvaror

Elektronik och vitvaror ingår i det som kallas producentansvar och kan därför lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen. Ska ditt företag endast lämna elektronik och/eller vitvaror behöver ni därför inte registrera ert besök. Men tänk på att ändå kontakta vår personal och informera om detta.

Tunga fordon eller osorterat avfall

Traktorer och fordon med en totalvikt över 3,5 ton hänvisas till Må avfallsanläggning i Örnsköldsvik. Även osorterat verksamhetsavfall lämnas där till en kostnad enligt särskild prislista.
Läs mer om Må avfallsanläggning
Prislista för verksamhetsavfall

Tänk på!

  • Ta det lugnt och kör försiktigt när du besöker återvinningscentralen. För att få en säkrare miljö och ett lugnare trafikflöde kan vi ibland behöva begränsa insläppet till återvinningscentralen.
  • Och tack för att du inte låter bilen stå på tomgång!

Frågor

För att hjälpa dig att sortera och svara på frågor finns vår personal till hands när du besöker återvinningscentralen. Har du frågor innan ditt besök är du välkommen att kontakta kundservice.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.