DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Verksamhetsavfall på övriga återvinningscentraler

Adresser och öppettider

Bjästa återvinningscentral
Björna återvinningscentral
Bredbyn återvinningscentral
Husum återvinningscentral

Det här kan du lämna

På återvinningscentralen lämnar ni företagets sorterade verksamhetsavfall. Det är avfall som uppkommer i verksamheter som industrier, butiker eller tjänsteföretag. Det kan vara träavfall, byggavfall eller mindre mängder farligt avfall.
Läs mer om vilket avfall du kan lämna

Det här kan du inte lämna

Vanliga hushållssopor får inte lämnas på återvinningscentralen. Inte heller förpackningsmaterial.
Läs mer om vilket avfall du inte kan lämna

Kostnad

Företag betalar ett enhetspris vid sina besök på återvinningscentralen. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som ert företag betalar. Varje gång ni besöker återvinningscentralen betalar ni en fast avgift (300 kr) och kan då lämna upp till 2 m³ avfall. För det som överstiger 2 m³ betalar ni en tilläggsavgift per m³. Ni kan även köpa ett 10-kort för 3 000 kr. Farligt avfall debiteras per kilo enligt separat prislista.
Prislista för verksamhetsavfall

För att debiteringen ska fungera måste ni ha ett kundnummer som är kopplat till ert företag och genererar en faktura i slutet av månaden. Enklast skaffar ni ett kundnummer vid ert första besök hos oss. Prata med personalen på återvinningscentralen.

Farligt avfall

Ska ditt företag lämna farligt avfall måste ni alltid kontakta och få hjälp av vår personal. Detta för att det farliga avfallet ska vägas och debiteras utifrån vikt. Farligt avfall ingår alltså inte i det fasta enhetspriset.

Tänk på att ditt företag maximalt kan lämna 25 liter spillolja och 25 kilo övrigt farligt avfall. Större mängder hänvisas till Må återvinningscentral i Örnsköldsvik.

Elektronik och vitvaror

Elektronik och vitvaror ingår i det som kallas producentansvar och kan därför lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen. Ska ditt företag endast lämna elektronik och/eller vitvaror behöver ni därför inte registrera ert besök. Men tänk på att ändå kontakta vår personal och informera om detta.

Tunga fordon eller osorterat avfall

Traktorer och fordon med en totalvikt över 3,5 ton hänvisas till Må avfallsanläggning i Örnsköldsvik. Även osorterat verksamhetsavfall lämnas där till en kostnad enligt särskild prislista.
Läs mer om Må avfallsanläggning
Prislista för verksamhetsavfall

Tänk på!

  • Alla säckar med avfall måste vara genomskinliga.
  • Återvinningscentralerna är arbetsmiljön för vår värdefulla personal. Därför ska allt avfall som dammar vara förpackat i genomskinliga säckar eller dylikt. Naturligtvis farligt avfall som asbest, men även annat avfall som dammar, exempelvis isolering eller sågspån.
  • Vanliga hushållssopor får inte lämnas på våra återvinningscentraler. Läs mer om vilket avfall du inte kan lämna
  • Grovsortera ditt avfall redan när du lastar det. Det underlättar sorteringen när du kommer till återvinningscentralen. Det blir både enklare och går snabbare. I vilken ordning du kan grovsortera ser du på vår interaktiva karta över respektive återvinningscentral.
    Se karta över Bjästa återvinningscentral
    Se karta över Bredbyn återvinningscentral
  • Ta det lugnt och kör försiktigt när du besöker återvinningscentralen. Och tack för att du inte låter bilen stå på tomgång!

Frågor

För att hjälpa dig att sortera och svara på frågor finns vår personal till hands när du besöker återvinningscentralen. Har du frågor innan ditt besök är du välkommen att kontakta kundservice.