DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Verksamhetsavfall på Må återvinningscentral

Adress

Må återvinningscentral finns på Returvägen 9 i Må. För att komma hit följer du skyltningen i rondellen vid norra infarten till Örnsköldsvik.
Se karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här kan du lämna

På återvinningscentralen lämnar ni företagets sorterade verksamhetsavfall. Det är avfall som uppkommer i verksamheter som industrier, butiker eller tjänsteföretag. Det kan vara träavfall, byggavfall eller mindre mängder farligt avfall.
Läs mer om vilket avfall du kan lämna

Det här kan du inte lämna

Vanliga hushållssopor får inte lämnas på återvinningscentralen. Inte heller förpackningsmaterial.
Läs mer om vilket avfall du inte kan lämna

Kostnad

Företag betalar ett enhetspris vid sina besök på återvinningscentralen. Till skillnad mot privatpersoner ingår det alltså inte i den grundavgift som ert företag betalar. Varje gång ni besöker återvinningscentralen betalar ni en fast avgift (300 kr) och kan då lämna upp till 2 m³ avfall. För det som överstiger 2 m³ betalar ni en tilläggsavgift per m³. Ni kan även köpa ett 10-kort för 3 000 kr. Farligt avfall debiteras per kilo enligt separat prislista.
Prislista för verksamhetsavfall

För att det ska fungera måste ni ha ett kundkort som är kopplat till ert företag och genererar en faktura i slutet av månaden. Enklast skaffar ni ett kort vid ert första besök hos oss. Prata med vågoperatören som sitter i anslutning till terminalen vid återvinningscentralen eller klicka på länken här nedanför. Kortet kostar inget och flera kort kan registeras på samma företag.
Bli företagskund

Farligt avfall

Ska ditt företag lämna farligt avfall måste ni alltid kontakta och få hjälp av vår personal. Detta för att det farliga avfallet ska vägas och debiteras utifrån vikt. Farligt avfall ingår alltså inte i det fasta enhetspriset. Från och med den 15 mars måste företaget även fylla i och ta med en transportdokument där det farligt avfallet redovisas.
Rapportera farligt avfall - så gör du

Stanna vid terminalen och ta sedan kontakt med vår personal via terminalen. Ska ni lämna både farligt avfall och övrigt grovavfall registrerar ni er som vanligt och kontaktar därefter vår personal.

Elektronik och vitvaror

Elektronik och vitvaror ingår i det som kallas producentansvar och kan därför lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen. Ska ditt företag endast lämna elektronik och/eller vitvaror behöver ni därför inte registrera ert besök.

Stanna vid terminalen och ta istället kontakt med vår personal via terminalen. Ska ni lämna både elektronik och/eller vitvaror tillsammans med övrigt grovavfall registrerar ni er som vanligt.

Tunga fordon eller osorterat avfall

Traktorer och fordon med en totalvikt över 3,5 ton hänvisas till Må avfallsanläggning i Örnsköldsvik. Även osorterat verksamhetsavfall lämnas där till en kostnad enligt särskild prislista.
Läs mer om Må avfallsanläggning
Prislista för verksamhetsavfall

Tänk på!

 • Alla säckar med avfall måste vara genomskinliga.
 • Återvinningscentralerna är arbetsmiljön för vår värdefulla personal. Därför ska allt avfall som dammar vara förpackat i genomskinliga säckar eller dylikt. Naturligtvis farligt avfall som asbest, men även annat avfall som dammar, exempelvis isolering eller sågspån. Från och med årsskiftet 2020/2021 skärper vi därför kravet på att allt avfall som dammar måste vara förpackat i genomskinliga säckar eller dylikt för att få lämnas.
 • Vanliga hushållssopor får inte lämnas på våra återvinningscentraler. Läs mer om vilket avfall du inte kan lämna
 • Grovsortera ditt avfall redan när du lastar det. Det underlättar sorteringen när du kommer till återvinningscentralen. Det blir både enklare och går snabbare. I vilken ordning du kan grovsortera ser du på vår interaktiva karta över Må återvinningscentral. Se karta över Må återvinningscentral Öppnas i nytt fönster.
 • Ta det lugnt och kör försiktigt när du besöker återvinningscentralen. För att få en säkrare miljö och ett lugnare trafikflöde kan vi ibland behöva begränsa insläppet till återvinningscentralen.
 • Och tack för att du inte låter bilen stå på tomgång!
 • Se film över Må återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor


För att hjälpa dig att sortera och svara på frågor finns vår personal till hands när du besöker Må återvinningscentral. Har du frågor innan ditt besök är du välkommen att kontakta kundservice.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Öppettider Må återvinningscentral för företag v 42

 • måndag 18/10 07.00–16.00
 • tisdag 19/10 07.00–16.00
 • onsdag 20/10 07.00–16.00
 • torsdag 21/10 07.00–16.00
 • fredag 22/10 07.00–16.00
 • Lördag 23/10 Stängt
 • Söndag 24/10 Stängt