DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Företag på återvinningscentral

Företag är välkomna att lämna sitt verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. Företag och privatpersoner använder därmed samma återvinningscentral.

  • Sorterat avfall
  • Endast fordon med en totalvikt på max 3,5 ton
  • Ej traktorer

Tunga fordon med osorterat eller sorterat avfall hänvisas till Må avfallsanläggning till en kostnad enligt särskild prislista.

Vilken återvinningscentral ska du besöka?

Att besöka våra återvinningscentraler som företagare skiljer sig åt beroende på om du besöker Må eller någon av våra övriga återvinningscentraler. Tänk exempelvis på att mer än 25 liter spillolja och 25 kilo övrigt farligt avfall endast kan lämnas på Må återvinningscentral.

Lämna verksamhetsavfall på Må återvinningscentral

Lämna verksamhetsavfall på återvinningscentral i Bjästa, Björna, Bredbyn eller Husum