Det här kan du inte lämna på Bredbyn återvinningscentral

Allt avfall kan inte lämnas på Bredbyn återvinningscentral. Här har vi listat det som ska tas om hand på annat sätt.

Avfall från om- eller tillbyggnad av hus

Avfall från om- eller tillbyggnad av hus samt fast inredning är inte hushållsavfall. Denna typ av avfall är verksamhetsavfall och hänvisas till Må avfallsanläggning

Asbest

Kontakta Mivas kundservice, 0660-330 400

Asfalt

Hänvisas till Må återvinningscentral

Bilar

Hänvisas till BilRetur, 08-21 63 70

Brandsläckare

Hänvisas till Må återvinningscentral, 0660-330 400 eller lämnas till återförsäljare

Båtar (skrotning av fritidsbåtar)

Hänvisas till Båtskroten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 0734-30 40 88

Däck

Hänvisas till återförsäljare/däckfirmor och Svensk Däckåtervinning, 08-50 60 10 55

Ensilageplast

Hänvisas till Ensilageplast Svensk Retur, 0771-11 11 22

Fat med spillolja

Hänvisas till Må återvinningscentral

Fyrverkerier och smällare

Hänvisas till Polisen, 114 14

Förpackningar och tidningar

Hänvisas till FTIs återvinningsstation, 0200-88 03 11

Gasoltuber, kolsyrepatroner

Hänvisas till återförsäljare

Läkemedel

Hänvisas till närmaste apotek

Matavfall

Släng i ditt bruna sopkärl för matavfall eller i ditt gröna sopkärl om du ännu inte sorterar matavfall separat.

Matolja och matfett

Större mängder hänvisas till Må återvinningscentral. Små mängder olja och frityrfett som uppstår hemma kan paketeras och läggas i sopkärlet. Fett från stekpannan kan med fördel torkas upp med hushållspapper och läggas i matavfallspåsen eller i restavfallet om du saknar brunt kärl för matavfall.

Okända kemikalier

Hänvisas till Må återvinningscentral

Restavfall (hushållsavfall)

Släng i ditt gröna sopkärl för hushållsavfall.

Sprutor och kanyler

Hänvisas till närmaste apotek

Sprängämnen

Hänvisas till Polisen, 114 14

Vapen och ammunition

Hänvisas till Polisen, 114 14

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.