Återförsäljare

Återförsäljare som säljer produkter som omfattas av producentansvaret är skyldiga att ta emot en produkt som de sålt när den blivit avfall och du inte längre vill ha den. Detta gäller exempelvis förbrukade ljuskällor/lysrör eller batterier när du köper nya.

I korthet innebär producentansvaret att de företag som producerar produkter även ansvarar för att samla in och hantera överblivna och uttjänta produkter. Tanken med producentansvar är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter.

Läs mer om producentansvar

Torka med linnetrasa

#30 Använd linnetrasor istället för wettexduk. Linnetrasor tvättas lätt i tvättmaskinen och håller i 5-10 år.

Fler miljötips