Apotek

Gamla och överblivna mediciner samt sprutor och kanyler ska du lämna till apoteket. Undantaget är cytotoxiska läkemedel som räknas till farligt avfall och därför ska lämnas på en återvinningscentral.

"Reklam, nej tack"

#40 Ett svenskt hushåll får cirka 50 kilo pappersreklam varje år, en stor del av det måste transporteras till återvinning för att bli ny reklam. Genom att avbeställa reklam minskar du utsläpp och skogsavverkning. Sätt upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på din dörr eller postlåda.

Fler miljötips