Apotek

Gamla och överblivna mediciner samt sprutor och kanyler ska du lämna till apoteket. Undantaget är cytotoxiska läkemedel som räknas till farligt avfall och därför ska lämnas på en återvinningscentral.

Fyll diskmaskinen

#1 Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan den körs.

Fler miljötips