Lämna avfall

Mivas uppdrag är att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfallet. Det innebär att Miva förutom att tömma sopkärl även ansvarar för fem återvinningscentraler i kommunen. Men riktigt allt ska ju inte i sopkärlet eller till en återvinningscentral. Tidningar och hushållsförpackningar ska exempelvis sorteras på en återvinningsstation som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för och sköter.

Återanvändning

Ställ dig först frågan - behöver det här verkligen kastas? Något som är helt och fungerande ska inte kastas. Du kan ha tröttnat på något som en annan tycker är nytt, kult eller användbart. Det kan vara möbler, husgeråd, leksaker och mycket annat som inte är alltför trasiga.
Läs mer om var du kan lämna saker för återanvändning

Återvinningsstationer för tidningar och hushållsförpackningar

Tidningar och förpackningar omfattas av producentansvaret som i korthet innebär att de företag som tillverkar förpackningar också ansvarar för att samla in och hantera dessa. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för omhändertagandet av detta avfall som ska lämnas på någon av de 30-tal återvinninggstationer som finns runt om i kommunen.
Läs mer om återvinningsstationer

Återvinningscentral för grovavfall och farligt avfall

Grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet lämnas på Mivas återvinningscentraler.

Läs mer om våra återvinningscentraler via menyn.

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Företag är välkomna att lämna sitt verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler till ett fast enhetspris. Detta under förutsättning att ditt fordon har en totalvikt på max 3,5 ton och att avfallet är sorterat. Företag och privatpersoner använder därmed samma återvinningscentral.
Läs mer om företag på återvinningscentral

Må avfallsanläggning för verksamhetsavfall

Må avfallsanläggning är vår anläggning för osorterat verksamhetsavfall samt tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton och traktorer. Du som är företagare är välkommen att lämna ditt avfall här till en kostnad enligt särskild prislista. Må avfallsanläggning hittar du strax efter att du passerat vår återvinningscentral i Må.
Läs mer om Må avfallsanläggning

Avfallsinsamling då och nu

Mycket har hänt vad gäller avfallshantering. Förr fanns soptippar där allt avfall blandades i en och samma hög oavsett material i en så kallad deponi. Därefter krossades avfallet och grävdes över. Idag har vi ersatt soptipparna med moderna återvinningscentraler där allt som är möjligt återvinns i någon form - antingen till nya råvaror eller som värme och el. För att underlätta det är det viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad händer om jag lägger annat än matavfall i det bruna kärlet?
Läs svaret här

Tygpåse till affären

#5 Ta med tygpåsen till affären eller använd plastkassen flera gånger.

Fler miljötips