Riktlinjer för skärmskydd vid kärlplats

Tänker du iordningställa den permanenta platsen där ditt/dina sopkärl står? Det går utmärkt att bygga ett skärmskydd runt sopkärlet/sopkärlen, men tänk på nedanstående:

  • Golvet/marken där kärlet står ska vara i samma nivå som sopbilsvägen.
  • Framkanten på kärlet/en får vara max 1 meter från vägkanten.
  • Det ska vara 20 cm mellan väggarna och sopkärlet (gäller båda sidorna av kärlet samt bakväggen).
  • Har man flera kärl ska det vara 40 cm mellan kärlen.

Driftinformation

Snålspolande dusch

#7 Skaffa snålspolande munstycken till duschen. Duscha heller inte längre än nödvändigt.

Fler miljötips