Riktlinjer för skärmskydd vid kärlplats

Tänker du iordningställa den permanenta platsen där ditt/dina sopkärl står? Det går utmärkt att bygga ett skärmskydd runt sopkärlet/sopkärlen, men tänk på nedanstående:

  • Golvet/marken där kärlet står ska vara i samma nivå som sopbilsvägen.
  • Framkanten på kärlet/en får vara max 1 meter från vägkanten.
  • Det ska vara 20 cm mellan väggarna och sopkärlet (gäller båda sidorna av kärlet samt bakväggen).
  • Har man flera kärl ska det vara 40 cm mellan kärlen.

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips